Skyss-elever og passasjerer bes melde seg for testing

En bussjåfør i Sørlandsruta har testet positivt på covid19. Skoleskyss-elever og andre berørte passasjerer må melde seg for testing!

En bussjåfør i Sørlandsruta har testet positivt på covid19. Skoleskyss-elever og andre berørte passasjerer må melde seg for testing!

Sjåføren har kjørt skoleruter i flere Lister-kommuner både mandag 8. og tirsdag 9. mars. Skyss-elever fra Lyngdal og øvrige busspassasjerer på oppgitte ruter bes snarest melde seg for testing.

Dette er de berørte rutene:

Mandag 8. mars

  • Hentet elever fra Jølle og Elledalen og noen fra Ore til Lista ungdomsskole og Vanse skole.
  • Elever fra Farsund barne- og ungdomsskole til Spind.
  • Fra Berge barneskole og Lyngdal ungdomsskole til Austad.
  • Fra KVS-Lyngdal til Lyngdal sentrum.
  • Fra Lyngdal sentrum til Feda terminal med tilfeldige passasjerer.
  • Fra Feda terminal til Farsund/Lista med elever fra videregående skole i Kvinesdal og Flekkefjord.

Tirsdag 9. mars

  • Hentet elever fra Herad og Bjørnestad til Farsund barne- og ungdomsskole, og til Vanse skole og Lista ungdomsskole.
  • Hadde en tur rundt Lista fra kl. 08.30 til 09.30 med tilfeldige passasjerer.

Alle elever som har tatt bussen disse dagene skal testes.

Elever med utdelt busskort på de nevnte skolerutene trenger ikke registrere seg selv, men møter opp til testing på tidspunktet de får oppgitt i melding fra sin hjemkommunes smittesporingsteam.

Elevene som har benyttet denne skyssen er sammen med resten av husstanden i karantene til negativt prøvesvar foreligger.

Øvrige elever som kjøper busskort eller har kjøpt tur på disse rutene må også teste seg.

Ring korona-telefonen

  • Elever hjemmehørende i Lyngdal kommune kontakter luftveisklinikken på telefon 979 99 600.
  • Korona-telefonen er åpen fram til kl. 14 lørdag 13. mars, og fra kl. 08 til 14 søndag 14. mars.

Grunnet stor pågang på telefonen kan det måtte påregnes litt ventetid på svar.

Som nevnt over var det på bussen fra Lyngdal til Feda mandag 8. mars også med tilfeldige passasjerer fra Lyngdal. Disse må også registrerer seg for testing.

NB! Elever med utdelt busskort som ikke har tatt bussen disse dagene trenger ikke å teste seg og gå i karantene.

Begrens sosial kontakt

Grunnet den for tiden uoversiktlige smittesituasjonen i Lyngdal kommune anmodes alle innbyggere om å begrense all sosial kontakt til et absolutt minimum.

Anmodningen gjelder for resten av helgen og nærmeste påfølgende dager.

Særlig gjelder dette unge, og arrangementer der unge er tilstede. Lag og foreninger som i helgen har planlagt arrangement for unge bør vurdere om de skal gjennomføres.

Har du ikke mottatt SMS-varsel?

Meldingen om å begrense sosial kontakt ble lørdag 13. mars også sendt ut som SMS-varsel til alle innbyggere i Lyngdal kommune. Dersom du ikke har mottatt dette varselet, så kan det være telefonen din ikke er registrert i varslingssystemet. Dersom du ønsker å registrere telefonen din, så følg lenken under.

Få SMS fra kommunen

Sist endret: 13.03.2021