Smitteverntiltak i Lyngdal kommune

På bakgrunn av det lave smittetrykket i Lyngdal iverksettes ingen lokale smitteverntiltak utover de nye nasjonale anbefalingene og påbudene.
På bakgrunn av det lave smittetrykket i Lyngdal iverksettes ingen lokale smitteverntiltak utover de nye nasjonale anbefalingene og påbudene.

Kriseledelsen i Lyngdal kommune var samlet til møte mandag 4. januar for å drøfte og koordinere oppfølgingen av de nasjonale retningslinjene som regjeringen presenterte på sin pressekonferanse søndag 3. januar. Med gyldighet til og med 18. januar.

Lavt smittetrykk

Lyngdal kommune har fortsatt lavt smittetrykk. På bakgrunn av dette tas de nye nasjonale retningslinjene til orientering, og det iverksettes ingen lokale tiltak utover disse.

Nedenfor listes opp utfyllende informasjon om de nasjonale tiltakene og hvordan disse følges opp i Lyngdal.

Nasjonale tiltak og lokal oppfølging

Dette er hovedpunktene:

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, er det gjeldende fra og med 4. januar til og med 18. januar iverksatt forsterkede nasjonale smitteverntiltak.

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent de 14 dagene med private besøk. Det er også innført regel om maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem. Eksempelvis en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Det gjøres unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser og kohorter.
 • Som en konsekvens av dette har virksomhet for kultur i Lyngdal kommune avlyst alle sine kulturarrangementer i denne perioden. Imidlertid holdes biblioteket åpent som normalt. Også Lyngdal kino har åpent, ettersom dette ikke faller inn under begrepet arrangement. Her er det fastmonterte stoler, og et makstall på besøkende. I tråd med gjeldende smittevernregler.
 • Den kommunale fritidsklubben stenges. Det samme gjelder kommunens idrettshaller og flerbrukshaller. Disse er kun åpne for skolene til kroppsøving.
 • Det er også innført en regel om maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangementer, kulturarrangementer, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv. Men likevel inntil 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Det er videre innført nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.
 • I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

Imidlertid anmodes det om å avstå fra arrangementer i de to ukene som de forsterkede nasjonale retningslinjene gjelder for.

 • Ungdomsskolene i Lyngdal går fra gult til rødt nivå. Noe som blant annet innebærer mindre grupper. Ved Byremo ungdomsskole og Lyngdal ungdomsskole legges det opp til en kombinasjon av fjernundervisning og fysisk undervisning på skolen. Lyngdal kristne grunnskole har kapasitet til å fortsette med fysisk undervisning også på rødt nivå.
 • For barnehager og barneskoler er det ingen endringer sammenlignet med det som gjaldt før nyttår. De er fortsatt på gult nivå.
 • Kulturskolen går over til rødt nivå. Det innebærer at all gruppeundervisning utgår. Hvor det lar seg gjøre legges det opp til en kombinasjon av digital og fysisk undervisning.

Skoleledelsen har allerede informert elever og foresatte om endringer i undervisningsopplegg.

 • Når det gjelder skoleskyss foreligger det i øyeblikket ingen ny informasjon fra Agder kollektivtrafikk (AKT). Skoleelever som har muligheten til det oppfordres fortsatt til å gå, sykle eller bli kjørt. På bussen oppfordres elever til å sitte sammen med medelev fra samme kohort. Gjeldende anbefaling fra kriseledelsen til elever over 12 år er å benytte munnbind. Som en konsekvens av at det nå legges opp til en kombinasjon av digital og fysisk undervisning, vil det nødvendigvis også bli noen færre elever på bussene.
 • Lyngdal rådhus og innbyggertorget holder åpent som normalt. Men besøk hos saksbehandlere må avtales på forhånd. Dette fordi flere medarbeidere, i tråd med regjeringens anmodning, nå er på hjemmekontor.

For detaljert informasjon om nasjonale retningslinjer henvises til regjeringen.no og fhi.no.

Nytt om testing

Nå på nyåret skal det så fort som mulig gjennomføres testing av elevene som ved skolestart returnerer til internatet på KVS-Lyngdal. Ifølge kommuneoverlegen dreier det seg om totalt 240 elever, som ganske snart vil få tilbud om testing. Dette er frivillig, men kriseledelsen håper alle vil takke ja til tilbudet.

Ved innreise til Norge er det nå også innført krav om obligatorisk testing, og kommunene er bedt om å bygge opp kapasitet for ved behov også å kunne håndtere dette.

For reisende til Norge fra Storbritannia er det i tillegg innført krav om full isolasjon etter testing.

Sist endret: 06.01.2021