Nå kan du søke om Olsokmidler

Har du et kulturprosjekt som trenger delfinansiering?
Har du et kulturprosjekt som trenger delfinansiering?

Lyngdal kommune deler ut midler fra Olsok-fondet til privatpersoner, lag og foreninger som trenger støtte innen prosjekt, arrangement, kurs eller scenisk virksomhet. Midlene deles ut etter søknad fra lokale aktører og skal være en stimulans for kunst- og kulturlivet i kommunen. Tildeling av midlene skal gå til lokale tiltak.

Les nøye gjennom vedtektene for utdeling av midlene og benytt elektronisk søknadsskjema nedenfor dersom du ønsker å søke.

Skjema for Olsokmidler

Søknadsskjema Olsokmidler

Vedtekter - Utdeling av midler fra Olsok-fondet.pdf

Sist endret: 04.09.2020