Søke om kulturmidler

Det er nå mulig å søke om kulturmidler i Lyngdal kommune. Søknadsfrist er 15.september. 

Kultrmidlene behandles av utvalg for kultur og samskaping.

For å søke må du benytte deg av det elektroniske søknadsskjemaet under.

Før du søker om midler bør du lese retningslinjene for tildeling av kultur og aktivitetsmidler. 

Skjema for kultur- og aktivitetsmidler

Søknadsskjema kultur- og aktivitetsmidler

Retningslinjer_kultur_aktivitetsmidlerLyngdal2020.pdf

*MERK! Lag og foreninger fra gamle Audnedal er er untatt kravet om å stå i lag- og foreningsregister i 2020. Dette kravet vil gjelde fra 2021.

 

Sist endret: 18.08.2020