Søke om kulturmidler

Fra 1. september er det mulig å søke kulturmidler. Søknadsfristen i år er 1. oktober. 

Kultrmidlene behandles av utvalg for kultur og samskaping.

For å søke må du benytte deg av det elektroniske søknadsskjemaet under.

Før du søker om midler bør du lese retningslinjene for tildeling av kultur og aktivitetsmidler. 

Skjema for kultur- og aktivitetsmidler

Søknadsskjema kultur- og aktivitetsmidler

Retningslinjer_kultur_aktivitetsmidlerLyngdal2020.pdf

 

Sist endret: 26.08.2021