Det er tid for å søke om kulturmidler

Nå er det igjen mulig å søke om kulturmidler. Søknadsfristen er 1. oktober.

Nå er det igjen mulig å søke om kulturmidler. Søknadsfristen er 1. oktober.

Lag og foreninger må være registrert i vår foreningsportal for å kunne søke. Se lenke til foreningsportalen under.

Lenke: Lag- og foreningsportalen

Vi oppfordrer også lag og foreninger om å oppdatere informasjonen sin i foreningsportalen.

Søknadsskjema og retningslinjer for kultur- og aktivitetsmidler

  • For å søke må du benytte deg av det elektroniske søknadsskjemaet under
  • Før du søker om midler bør du også lese gjennom retningslinjene for tildeling av kultur- og aktivitetsmidler

Lenke til søknadsskjema kulturmidler

Lenke: Retningslinjer kulturmidler

Det er det politiske utvalget for kultur og samskaping som behandler søknadene.

Kontaktinformasjon

Kristian Strøm, avdelingsleder
Lyngdal kulturhus, Torggata 4
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Oktober 2023 med markering på 1.
Fristen for å søke kultur- og aktivitetsmidler i 2023 er 1. oktober.

Sist endret: 01.09.2023