Søknadsfrist barnehage og SFO 2021/2022

Fristen for å søke SFO- og barnehageplass er 1. mars. Alle må søke elektronisk.
Fristen for å søke SFO- og barnehageplass er 1. mars. Alle må søke elektronisk.

SFO 2021/2022

Via lenken under finner du søknadsskjema for SFO.

Søk SFO-plass her

Barnehageplass 2021/2022

Det er tid for å søke barnehageplass. Felles søknadsskjema for alle barnehagene finner du via knappelenken under. Her er også informasjon om den enkelte barnehage.

Barnehager i Lyngdal

  • Alle må søke elektronisk. Søknadsfrist er 1. mars 2021. Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke med i hovedopptaket.

Barn som har plass i dag og som ønsker å beholde denne uten endring trenger ikke søke på nytt.

Barn som ønsker endringer i oppholdstid eller eventuelt bytte av barnehage må søke om det nå.

Det er viktig at alle som ønsker barnehageplass kommende barnehageår søker innen fristen. Det gjelder for alle barn født innen utgangen av november 2020.

Skal et barn ha rett til barnehageplass, må søknaden være sendt innen fristen.

Barnehageloven § 16 om rett til plass i barnehage:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyllet ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måned barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Se film fra Nygård og Lyngtua

Nygård og Lyngtua barnehage har samarbeidet om å lage en presentasjonsfilm. Via lenken under kan du bli litt bedre kjent med de to barnehagene.

Presentasjonsfilm Nygård og Lyngtua

Kontaktinformasjon

For spørsmål eller hjelp kan barnehagemyndighet kontaktes på telefon 476 42 360.

Sist endret: 12.02.2021