Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Fristen for å søke redusert foreldrebetaling / gratis kjerntid i barnehage og SFO er 5. juni.

Fristen for å søke redusert foreldrebetaling / gratis kjerntid i barnehage og SFO er 5. juni.

Nå er det tid for å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage og SFO for barnehage/skoleåret 2022/2023.

  • Søknadsfrist er 5. juni.

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjennom hele året, men dersom søknaden for barnehage/skoleåret 2022/2023 skal være ferdig behandlet til oppstart i august, må søknad leveres innen 5. juni.

Husk å legge med dokumentasjon på foreldres/foresattes inntekt i søknaden.

Søknadsskjema moderasjon

For å søke om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid benyttes samme skjemaet. Det finner du via lenken under.

Lenke: Skjema redusert betaling/gratis kjernetid

Skal du søke om redusert betaling og/eller gratis kjernetid må du også sende inntektsopplysninger / skattemelding til kommunen. Dette for raskere saksbehandling.

Kontaktinformasjon

Inger Svinstad
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 06.06.2023