Søknadsfrist for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Fristen for å søke redusert foreldrebetaling / gratis kjerntid i barnehage og SFO er 5. juni.

Fristen for å søke redusert foreldrebetaling / gratis kjerntid i barnehage og SFO er 5. juni.

Nå er det tid for å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage og SFO for barnehage/skoleåret 2022/2023.

  • Søknadsfrist er 5. juni.

Det er mulig å søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjennom hele året, men dersom søknaden for barnehage/skoleåret 2022/2023 skal være ferdig behandlet til oppstart i august, må søknad leveres innen 5. juni.

Husk å legge med dokumentasjon på foreldres/foresattes inntekt i søknaden.

Søknadsskjema moderasjon

Man søker om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid via foresattportalen i Visma. Foresattportalen finner du via lenken under.

Lenke: Foresattportalen, søknad om redusert betaling/gratis kjernetid

Veiledningshefte for foresattportalen finner du via lenken under:

Lenke til temahefte Foresattportalen - Visma Flyt Barnehage

Kontaktinformasjon

Inger Svinstad
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024