Statens hus åpner 27. januar

Fredag 27. januar inviteres det til offisiell åpning av pilotprosjektet Statens hus i Lyngdal.

Fredag 27. januar inviteres det til offisiell åpning av pilotprosjektet Statens hus i Lyngdal.

Det var i september 2020 at daværende distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, tok turen til Lyngdal for å slippe nyheten om at nettopp Lyngdal var plukket ut som den fjerde og siste pilotkommunen til å teste ut regjeringens nye modell for «statens hus». Det skjedde foran rådhuset, med lokale folkevalgte, pressefolk og tilfeldig forbipasserende som tilhørere. Til stede var også stortingsrepresentant Ingunn Foss fra Lyngdal.

Bilde av Helleland foran rådhuset
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland tok turen til Lyngdal mandag 28. september for å kunngjøre nyheten om "statens hus". Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Piloprosjektet Statens hus er en direkte konsekvens av distriktsmeldingen som regjeringen la fram i 2019. Meldingen oppsummerer regjeringens politikk for lokalisering av statlige arbeidsplasser over hele landet. Fra før er Statens hus-piloter lokalisert til Narvik, Orkland og Stad.

Pilotprosjektet varer ut 2024. Marius Thoresen har vært prosjektleder siden høsten 2021.

  • Åpningen av Statens hus i Lyngdal skjer fredag 27. januar 2023, fra kl. 11 til 13
  • Sted: Postgården, Stasjonsgata 26

Lenke: Piloprosjektet Statens hus

Lenke til distriktsmeldingen

For hele Lister

Enkelt fortalt skal Statens hus være et kontorfellesskap for offentlig ansatte. Ikke et fysisk nytt hus som skal bygges, men et nav for deling av fag og kompetanse på tvers av ulike forvaltningsnivåer. Dette navet holder altså nå til i Postgården i Lyngdal, i bofellesskap med Listersamarbeidet.

– Dette er et utviklingsprosjekt der ambisjonen er å tiltrekke seg nye offentlige aktører til Listerregionen. Vårt mantra er å hele tiden tenke Lister, og hva som kan komme Lister til gode, presiserte Thoresen da han torsdag 17. november 2022 orienterte sine politikerkolleger i Lyngdal kommunestyre om status i arbeidet med etableringen av Statens hus. Det potensielle regionale samarbeidet ble av Thoresen da trukket fram som en av kongstankene i det pågående arbeidet med å realisere Statens hus.

Statens hus kan ifølge Thoresen bidra med ny kunnskap og nye måter å jobbe på i det offentlige som igjen kan være en styrke for hele distriktet. Thoresen viste blant annet til verdiene det skal styres etter og som skal prege dette framtidige offentlige kontorfellesskapet og møteplass for fagsamlinger: «Samarbeid, kreativitet og innovasjon».

Helt konkret handler Statens hus om å beholde, og rekruttere ny, kompetanse i regionen, og i tillegg utvide og forsterke det samarbeidet og den fagkunnskapen som allerede eksisterer i dag. En kraftsamling av offentlig kompetanse.

Digitale innbyggere

Digitalt medborgerskap er et av delprosjektene det jobbes med, og som de også er kommet godt i gang med. Det er allerede arrangert flere kurs der ambisjonen er å få digitalt oppdaterte innbyggere i Lyngdal kommune. Og flere slike kurs er på gang.

Via knappelenken under kan du se Thoresens orientering til Lyngdal kommunestyre torsdag 17. november 2022.

Lenke: Presentasjon Statens hus

Marius Thoresen presenterer Statens hus
Marius Thoresen redegjør for status i arbeidet med pilotprosjektet Statens hus i Lyngdal. Foto fra Kommune-TV
Bilde av Jon-Are Åmland på lyngdalskua, med Foss og Helleland som tilskuere
Lyngdalskua fikk sin naturlige del av oppmerksomheten da statsråd Linda Hofstad Helleland besøkte Lyngdal for å slippe nyheten om Statens hus. «Cowboy» for anledningen er varaordfører Jon-Are Åmland. Bak står stortingsrepresentant Ingunn Foss. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune 

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024