Smittesituasjonen i Lyngdal

Innholdet sist oppdatert kl. 15:00 fredag 18. juni 2021:

Lyngdal kommune følger de nasjonale smittevernrådene

Lyngdal kommune har nå ingen lokal forskrift om smittevern, eller andre ekstraordinære lokale smitteverntiltak.

Som det framgår lenger nede på siden er ikke smittetrykket i Lyngdal for tiden urovekkende stort. Smitten er også begrenset til en gruppe som stort sett er fullvaksinert eller beskyttet, og kommunen har per i dag synkende smittetrend. På den bakgrunn anbefaler kommunens smittevernlege, Ehsan Rajabian, at de nasjonale retningslinjene fortsatt følges. Også når det gjelder bruk av munnbind. Derfor anmoder ikke lenger kriseledelsen innbyggere og besøkende til kommunen om å benytte munnbind på offentlige steder.

Unntaket er nå helsehuset og hjemmesykepleien, som av smittevernlegen anbefales fortsatt bruk av munnbind inntil nåværende utbrudd er over.

Lokale bedrifter kan selvsagt fortsatt ha sine interne regler og anbefalinger om munnbind til sine ansatte og besøkende hvis de ønsker det.

Føler man seg tryggere med munnbind, anbefaler også kriseledelsen at munnbind fortsatt benyttes. Men dette er helt opp til den enkelte.

virus-4976408_1920.jpg
Føler du deg tryggere med munnbind på, så bruk det. Illustrasjon fra Pixabay

Det er ellers kritisk at alle nå følger de nasjonale anbefalingene, og den nasjonale covid19-forskriften, og at arrangementer gjennomføres i tråd med disse.

For informasjon om regjeringens gjenåpningsplan, se lenken under.

Samleside om korona

Spørsmål om arrangementer?

Har du spørsmål om gjennomføring av private eller offentlige arrangementer kan du kontakte virksomhetsleder for kultur i Lyngdal kommune, Jan Seland, eller avdelingsleder kultur og fritid, Rune Hauan.

  • Det presiseres at Lyngdal kommune ikke er noen godkjenningsinstans for arrangementer. Dette er kun et tilbud om veiledning.
Rune Hauan
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

For sine egne ansatte anbefaler kriseledelsen i Lyngdal kommune fortsatt bruk av hjemmekontor, for de som har muligheten til. Men det legges opp til mer fleksibilitet rundt dette, i tråd med de nasjonale anbefalingene.

Skoleskyss

Når det gjelder skoleskyss viser kriseledelsen til AKT sine retningslinjer som sier at elever i ungdomsskole og videregående skole skal bruke munnbind:

Skoleskyss og korona

Smittestatus

  • Per fredag 18. juni er det i Lyngdal totalt 6 smittede og isolerte personer. Av disse er det også én sykehus-innleggelse.
  • Totalt antall personer i smittekarantene er 25.

Det er nå også registrert smitte utenfor de fra før kjente smitteklyngene. Blant annet knyttet til Små Pris Kafé i Alleen, hvor besøkende i en gitt periode er anmodet om å teste seg. Gjelder tidsrommet 11. til 15. juni. Også besøkende på Lucky Strike Bowlingsenter onsdag 16. juni anmodes om å teste seg.

Onsdag kveld 16. juni ble det også bekreftet covid19-smitte hos en beboer på Lyngdal helsehus. Smittekilden er foreløpig ukjent.

Som en konsekvens er det på helsehuset iverksatt økt renhold, og alle planlagte arrangementer er avlyst. Både beboere og pårørende anmodes om å ikke ta imot eller gå på besøk inntil situasjonen er avklart.

Smittesituasjonen i Lyngdal for øvrig oppleves fortsatt å være under rimelig kontroll.

De tidligere smitteklyngene som nevnes over er Konsmo skole, kommunens virksomhet for habilitering og et utbrudd med forgreining til Eilert Sundt videregående skoles avdeling i Lyngdal.

Karantenebestemmelser

Når det gjelder karantene og karantebestemmelser har kriseledelsen forståelse for at dette lett kan oppleves noe forvirrende. Men det enkle svaret er at for den dette gjelder så må vedkommende forholde seg til de pålegg og beskjeder som blir gitt individuelt fra helsepersonell som ilegger karantene.

Utfyllende info om karantene og ventekarantene via lenken under.

Om karantene

Lenken under gir informasjon om karantenebestemmelser for vaksinerte.

Karantene for vaksinerte

Innbyggermeldinger

Via knappelenkene under finner du de fem nyeste medie- og innbyggermeldingene som kriseledelsen har sendt ut om smittesituasjonen i Lyngdal.

Kafekunder anmodes å teste seg 180621

Smitte på Lyngdal helsehus - PM 170621

Statusrapport fra kriseledelsen 070621

Smittesituasjonen i Lyngdal 030621

Smittesituasjonen per 020621

Samtlige medie- og innbyggermeldinger som er sendt ut om korona-situasjonen i Lyngdal finner du via knappelenken under.

Samleside om korona

Takk fra kriseledelsen

Kriseledelsen i Lyngdal retter en stor takk til innbyggerne for den utholdenheten de har vist og fortsatt viser, og for at de så samvittighetsfullt følger retningslinjene for smittevern.

Det er mange regler og anbefalinger å forholde seg til, og kriseledelsen har forståelse for at det kan være vanskelig å følge med på alt. Men i bunn og grunn er det også ganske enkelt. Det handler om å holde avstand, og mest mulig begrense unødig reising og antall sosiale kontakter.

Ikke ring om prøvesvar

Det anmodes om å ikke ringe korona-telefonen for å spørre om prøvesvar. Rutinen er slik at kun de som avlegger positiv prøve kontaktes personlig om testsvar.

Personer som tester negativt finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no

Avstand, karantene og isolering

Kommuneoverlege Henriette Pettersen presiserer hva isolasjon og karantene innebærer:

«En smittet person settes i ti dagers isolasjon, og dennes nærkontakter pålegges karantene. Det er smittesporingsteamet som definerer nærkontaktene, og som ilegger karantene. Dette er ikke noe den enkelte selv avgjør», sier Pettersen.

Via lenken under finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.

Karantene- og avstandsregler

imagejf0bl.png

Politiske møter

Etter hvert som antallet vaksinerte innbyggere stiger er det på det rene at toleransenivået for smitte i samfunnet blir høyere.

Derfor legger Lyngdal kommune nå i utgangspunktet opp til at de politiske møtene igjen skal kunne gjennomføres som fysiske møter. Men med forbehold om hvordan smittesituasjonen i nær framtid utvikler seg.

Alle møtene strømmes direkte på Kommune-TV.

Vær tilgjengelig

Selv om smittesituasjonen nå igjen synes å være under rimelig kontroll, anmoder smittesporingsteamet i Lyngdal fortsatt innbyggerne om å være tilgjengelig på telefon, slik at de ved behov så raskt som mulig kommer i kontakt med personer som kan ha vært utsatt for korona-smitte.

Når et ukjent nummer ringer, er det mange som av ulike årsaker er skeptiske til å svare. Men vær tilgjengelig! For din egen og andres skyld! Det kan være smittesporingsteamet som ringer.

«Det gjør jobben vår så mye enklere», sier leder av smittesporingsteamet i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg.

IMG_55421 smittesporingsteamet.jpg
Nancy Ingebretsen Landøy (venstre bak) organiserer arbeidet i smittesporingsteamet. Her sammen med Marte Øyslebø, Kaja Hobbesland og Tonje Lynch. Administrativ leder for teamet er kommunalsjef Ronny Bjørnevåg, som også har tatt bildet.

Har du spørsmål om korona?

God og oppdatert informasjon finner du også på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Samlet korona-informasjon

På Lyngdal kommunes samleside om korona finner du alle aktueltsaker og innbyggermeldinger som siden mars er publisert om smittesituasjonen.

Samleside korona

Information in other languages

Corona virus information

Sist endret: 18.06.2021