Smittesituasjon under kontroll

Situasjonen i Lyngdal kommune er nå roligere enn på lenge, og fra mandag 30. november er det de nasjonale retningslinjene lyngdøler skal forholde seg til. Men vi minner om at 5+5-regelen fortsatt gjelder.
Situasjonen i Lyngdal kommune er nå roligere enn på lenge, og fra mandag 30. november er det de nasjonale retningslinjene lyngdøler skal forholde seg til. Men vi minner om at 5+5-regelen fortsatt gjelder.

Innholdet sist oppdatert kl. 14.00 tirsdag 1. desember 2020:

Kriseledelsen i Lyngdal uttrykker stor lettelse og glede over at smittesituasjonen i kommunen nå synes å være under kontroll.

Det er siden forrige møte i kriseledelsen, fredag 27. november, registrert et beskjedent antall positive covid19-prøver i Lyngdal. Se mer info under menypunktet smittestatus.

Lyngdal kommune minner ellers om at det nå er 5+5-regelen som gjelder. Den sier at man i en husstand kun kan ha besøk av fem gjester utover de som bor i huset fra før. 

Dette betyr at Lyngdal kommune slipper opp på de lokale anbefalingene, og at det fra og med mandag 30. november igjen er de nasjonale retningslinjene som gjelder.

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 15.desember kl. 08.00.

Hold deg oppdatert

Kriseledelsen presiserer også viktigheten av at innbyggerne holder seg oppdatert på de nasjonale retningslinjene (se eget avsnitt om dette).

Disse retningslinjene gjør det også klart at det påhviler et stort ansvar for den som ønsker å gjennomføre et arrangement. En arrangør skal blant annet sørge for å føre navnelister, ha full oversikt over de tilstedeværende, og at smitteverntiltak overholdes.

Situasjonen kan raskt endre seg, og nasjonale anbefalinger om å holde seg mest mulig hjemme gjelder fortsatt.

Dersom smittesituasjonen i Lyngdal kommune skulle forverre seg igjen, kan det på nytt bli aktuelt å innføre noen av tiltakene som nå er avsluttet.

Ber studenter teste seg

I løpet av desember kommer mange borteboende studenter hjem igjen til Lyngdal. Kriseledelsen anmoder alle som kommer fra områder med smitte om å teste seg ved hjemkomst.

De bes også om å unngå besøk på helsehus og omsorgssenter.

Handle lokalt

Kriseledelsen oppfordrer innbyggere om å ta i bruk de lokale butikkene og spisestedene igjen, og på den måten støtte det lokale næringslivet i en krevende tid.

Men det anmodes om at folk sprer seg utover åpningstidene, og at man fortsatt holder seg unna de store folkemengdene.

Takk fra kriseledelsen

Kriseledelsen i Lyngdal retter en stor takk til innbyggerne for den utholdenheten de har vist i en krevende periode, og for at de så samvittighetsfullt har fulgt og følger retningslinjene for smittevern.

«Viruset er uforutsigbart, men vi frykter ingen ny oppblomstring nå», sier kommuneoverlege Henriette Pettersen.

Skoler og barnehager

Alle skoler og barnehager er nå tilbake til normal drift. Men har fortsatt smitteverntiltak på gult nivå, i henhold til Utdanningsdirektoratets veileder.

Kollektivtransport

Anmodningen fra AKT om at skoleelever som har muligheten til det bør gå, sykle eller bli kjørt gjelder fortsatt.

Bruk munnbind

Ved besøk på Lyngdal helsehus, Byremo omsorgssenter og omsorgsboliger oppfordres fortsatt besøkende å bruke munnbind dersom det ikke kan holdes minst to meters avstand.

Påbud om munnbind for ansatte med pasientkontakt, dersom ikke avstand på 2 meter kan overholdes, ble tatt bort fra og med 26. november.

Via knappelenken under kan du lese mer om det.

Innfører bruk av munnbind

Smittestatus

Kommuneoverlege Henriette Pettersen kunne tirsdag 1. desember informere om to nye positive prøver tilknyttet et utenlandsk sjømannskap i Rosfjorden. Disse ble påvist mandag denne uken. Det er nå tre aktivt smittede personer blant sjømannskapet som ankom Rosfjorden helgen i uke 47. Den første positive prøven ble kjent mandag 23. november.

Alle sjøfolkene med påvist smitte er samlet på ett skip.

I tillegg er det siden sist kriseledelsen var samlet påvist tre nye smittetilfeller blant innbyggerne i Lyngdal. Ett lokalisert til Kvås, og de to andre til arbeidsinnvandrermiljøet og menigheten hvor smitteutbruddet startet.

  • Antall aktivt smittede personer i isolasjon er per tirsdag 1. desember 13.
  • Mandag 30. november gikk nye 125 personer ut av pålagt karantene, slik at dette tallet nå er nede i beskjedne 25.
  • Det er i løpet av november måned testet hele 2403 personer ved luftveisklinikken i Lyngdal. Dette er over 20 prosent av kommunens samlede innbyggertall, og 44 prosent av alle som er blitt testet siden mai måned.

Verdifull læring

I løpet av mandag 23. november ble det til sammen testet 167 personer ved luftveisklinikken på Rom. Nærmere 120 av disse var barn og skoleelever.

Kriseledelsen gir stor honnør til alle medarbeiderne som bidro for å få dette til. I tillegg til selve testingen var et stort apparat var i sving for å håndtere tilrettelegging, trafikkavvikling, sikkerhet, bespisning mv. Og meldingen til kriseledelsen mandag kveld var følgende: Det fungerte knirkefritt.

Dette ble i tillegg en god øvelse med mye verdifull læring. Det ble dokumentert at Lyngdal kommune er i stand til å håndtere det mangedobbelte. Noe som er god trygghet både for kommunen og for innbyggerne.

Ikke ring om prøvesvar

Det anmodes om å ikke ringe korona-telefonen for å spørre om prøvesvar. Rutinen er slik at kun de som avlegger positiv prøve kontaktes personlig om testsvar.

Personer som tester negativt finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no

Nasjonale føringer

Kriseledelsen erkjenner at det tidvis kan virke forvirrende at innbyggerne bes om å holde seg mest mulig hjemme, samtidig som samfunnet for øvrig er relativt åpent. Dette stiller større krav til den enkelte om å tenke gjennom egen situasjon og egne handlinger. Ansvaret hviler med andre ord i stor grad på hver enkelt om å følge de rådene som gis, samtidig som det er iverksatt noen klare begrensninger. Da særlig for sammenkomster og arrangementer:

  • For private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler kan det være inntil 20 personer.
  • På andre typer arrangementer kan det være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter.
  • På arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter kan det være inntil 200 personer. NB! Kirkebenker og lignende defineres ikke som fastmonterte seter.
  • Når det gjelder uteliv har regjeringen innført skjenkstopp kl. 24, og serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.

Via lenken under finner du utfyllende informasjon om de nasjonale anbefalingene og tiltakene som nå gjelder.

Nasjonale korona-tiltak

Avstand, karantene og isolering

Kommuneoverlege Henriette Pettersen presiserer hva isolasjon og karantene innebærer:

«En smittet person settes i ti dagers isolasjon, og dennes nærkontakter pålegges ti dagers karantene. Det er smittesporingsteamet som definerer nærkontaktene, og som pålegger karantene. Dette er ikke noe den enkelte selv avgjør», sier Pettersen.

Via lenken under finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.

Karantene- og avstandsregler

imagejf0bl.png

Besøk på rådhuset må avtales

Som et nødvendig smitteverntiltak har ansatte på rådhuset benyttet hjemmekontor i den utstrekning det har latt seg gjøre. Det legges nå opp til at ansatte i noe større grad skal kunne returnere til sine arbeidsplasser. Men det er ikke snakk om en normal-situasjon. Det vil fortsatt være ansatte som av ulike årsaker må og bør benytte hjemmekontor.

Publikum bes derfor fortsatt om å på forhånd gjøre avtaler før rådhuset oppsøkes.

Politiske møter

Nå som smittesituasjonen er under kontroll, gjenopptas også den politiske møtevirksomheten i tilnærmet normal form. Mandag 30. november var det møte i det politiske utvalget for barn og oppvekst. Dette ble holdt i kommunestyresalen. Også formannskapsmøtet torsdag 3. desember gjennomføres som fysisk møte i kommunestyresalen.

Men de politiske møtene er fortsatt lukket for publikum, og kommunestyret vil fortsatt holde sine møter i kulturhuset. Dette for å kunne ivareta kravet til avstand.

Skoleskyss

Informasjon om tiltak knyttet til kollektivtrafikk og skoleskyss finner du via knappelenken under.

Skoleskyss og korona

Vær tilgjengelig

Selv om smittesituasjonen nå er under kontroll, anmoder smittesporingsteamet i Lyngdal fortsatt innbyggerne om å være tilgjengelig på telefon, slik at de ved behov så raskt som mulig kommer i kontakt med personer som kan ha vært utsatt for korona-smitte.

Når et ukjent nummer ringer, er det mange som av ulike årsaker er skeptiske til å svare. Men vær tilgjengelig! For din egen og andres skyld! Det kan være smittesporingsteamet som ringer.

Berømmer initiativ

En av personene i Lyngdal som har fått påvist covid19-smitte hadde ingen nærkontakter som krevde sporing. Dette fordi vedkommende, som i utgangspunktet var i karantene, valgte å isolere seg selv.

Leder av smittesporingsteamet i Lyngdal, Ronny Bjørnevåg, berømmer vedkommende for på denne måten å ha tatt ansvar for seg selv og andre.

«Det gjør jobben vår så mye enklere», sier han.

Nærmere fem prosent av Lyngdals befolkning er så langt testet for covid19.

«Dette ligger innenfor den testkapasiteten vi har. Men dersom vi må bruke mye tid og ressurser på smittesporing, vil det gå utover kapasiteten. Derfor er det kritisk at alle tar ansvar og følger rådene for å unngå å spre eller få smitte», sier Bjørnevåg.

IMG_55421 smittesporingsteamet.jpg
Nancy Ingebretsen Landøy (venstre bak) organiserer arbeidet i smittesporingsteamet. Her sammen med Marte Øyslebø, Kaja Hobbesland og Tonje Lynch. Administrativ leder for teamet er kommunalsjef Ronny Bjørnevåg, som også har tatt bildet.

Har du spørsmål om korona?

Korona-telefon og epost - NB! Ikke send personopplysninger på e-post, helseopplysninger m.m.
Luftveisklinikken, Rom

God og oppdatert informasjon finner du også på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Samlet korona-informasjon

På Lyngdal kommunes samleside om korona finner du alle aktueltsaker og innbyggermeldinger som siden mars er publisert om smittesituasjonen.

Samleside korona

Information in other languages

Corona virus information

Sist endret: 01.12.2020