Smittesituasjonen i Lyngdal

Innholdet sist oppdatert kl. 09:00 tirsdag 28. september 2021:

Smittestatus

  • Per mandag 27. september er det til sammen 4 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal kommune.

Selv om samfunnet nå er gjenåpnet, oppfordres det til fortsatt å teste seg ved antydning til symptomer. Dette gjelder også fullvaksinerte personer som opplever å ha symptomer.

Takk fra kriseledelsen

Kriseledelsen i Lyngdal retter en stor takk til innbyggerne for den utholdenheten de har vist gjennom pandemien, og for at de så samvittighetsfullt har etterlevd retningslinjene for smittevern.

Innbyggermeldinger

Via knappelenkene under finner du de fem nyeste medie- og innbyggermeldingene som kriseledelsen har sendt ut om smittesituasjonen i Lyngdal.

Statusrapport fra kriseledelsen 290621

Korona-dødsfall i Lyngdal - PM 280621.pdf

Lyngdal kommune til trinn tre - PM 260621

Lyngdal utsetter trinn tre - PM 190621

Kafekunder anmodes å teste seg 180621

Samtlige medie- og innbyggermeldinger som er sendt ut om korona-situasjonen i Lyngdal finner du via knappelenken under.

Samleside om korona

Ikke ring om prøvesvar

Det anmodes om å ikke ringe korona-telefonen for å spørre om prøvesvar. Rutinen er slik at kun de som avlegger positiv prøve kontaktes personlig om testsvar.

Personer som tester negativt finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no

Kontaktinformasjon

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Samlet korona-informasjon

På Lyngdal kommunes samleside om korona finner du alle aktueltsaker og innbyggermeldinger som siden mars er publisert om smittesituasjonen.

Samleside korona

Information in other languages

Corona virus information

Sist endret: 28.09.2021