Smittesituasjonen i Lyngdal

Innholdet sist oppdatert kl. 09:30 fredag 7. mai 2021:

Lyngdal kommune forlenger ikke lokal smittevernforskrift

Den lokale forskriften om ventekarantene som ble innført fra og med 29. april til og med torsdag 6. mai 2021, forlenges ikke. Det besluttet kriseledelsen i møtet torsdag 6. mai.

Forskriften erstattes av sterke anbefalinger til innbyggerne om å avstå fra, avlyse eller utsette planlagte innendørs arrangementer i perioden fredag 7. mai til tirsdag 18. mai.

Kommuneoverlegen karakteriserer situasjonen som presset. Derfor er det kritisk at innbyggerne i tiden framover følger de anbefalinger og smittevernregler som kriseledelsen lokalt og regjeringen kommer med.

Også for utendørs arrangementer anmodes det om å vise aktsomhet. Det handler om å følge smittevernreglene og begrense fysisk sosial kontakt.

  • For sine egne ansatte anbefaler Lyngdal kommune fortsatt bruk av hjemmekontor for de som har muligheten til det. Møter skal skje på digitale plattformer.
  • Publikumsmottaket i Lyngdal rådhus og Konsmo kommunehus forblir stengt til over 17. mai.
  • Kinoforestillinger og sceneaktivitet i Lyngdal kulturhus innstilles, og ungdomsklubben Rocky forblir stengt inntil videre.

Sørlandsbadet holder fortsatt stengt.

Kriseledelsen anmoder også på det sterkeste alle innbyggere og besøkende til kommunen om å benytte munnbind på offentlige steder.

virus-4976408_1920.jpg
Kriseledelsen anmoder om at munnbind benyttes på offentlige steder. Illustrasjon fra Pixabay

Kriseledelsen synes for øvrig det er beklagelig å registrere at personer som er blitt utsatt for smitte henges ut og hetses på sosiale medier.

Kriseledelsen anmoder folk på det sterkeste om å avstå fra den slags. Det er viruset som smitter, og det er ingens skyld.

Hold deg oppdatert!

Kriseledelsen i Lyngdal presiserer viktigheten av at innbyggerne til enhver tid holder seg oppdatert på de nasjonale retningslinjene.

For full oversikt se informasjon på regjeringen.no via lenken under.

Nasjonale smitteverntiltak

Skoleskyss

Når det gjelder skoleskyss viser kriseledelsen til AKT sine retningslinjer som sier at elever i ungdomsskole og videregående skole skal bruke munnbind:

Skoleskyss og korona

Melding til busspassasjerer fra Korshamn i uke 18

TOK DU KORSHAMN-BUSSEN DENNE UKEN, ANMODES DU OM Å TESTE DEG VED SYMPTOMER
 
Personer som mandag til onsdag i uke 18 var passasjerer på bussen fra Korshamn til Lyngdal, kan ha vært eksponert for smitte, og bes teste seg ved symptomer. Anmodningen kommer fra kommuneoverlegen i Lyngdal.
  • Det gjelder morgenbussen med avgang kl. 06.50 nevnte dager.

Skolene på gult

Virksomhetsleder for skolene i Lyngdal, Ingrid Alden, kunne torsdag 6. mai informere kriseledelsen om at alle skolene nå igjen har ordinær undervisning på gult nivå. Med unntak av en klasse på Lyngdal ungdomsskole som er i karantene.

Smittestatus

  • Selv om det samlede smittetallet er gått noe ned siste tiden ettersom flere er ute av isolasjon, er det fortsatt sakte økende smitte i Lyngdal kommune. Torsdag 6. mai ble det påvist ett nytt smittetilfelle, og det totale antall smittede og isolerte personer er med det 25.
  • Antall nærkontakter i smittekarantene er foreløpig uavklart.

Når det gjelder karantene og karantebestemmelser har kriseledelsen forståelse for at dette lett kan oppleves noe forvirrende. Men det enkle svaret er at for den dette gjelder så må vedkommende forholde seg til de pålegg og beskjeder som blir gitt individuelt fra helsepersonell som ilegger karantene.

Utfyllende info om karantene og ventekarantene via lenken under.

Om karantene

Innbyggermeldinger

Via knappelenkene under finner du de fem nyeste medie- og innbyggermeldingene som kriseledelsen har sendt ut om smittesituasjonen i Lyngdal.

Forskrift og anbefalinger 060521

Smittesituasjonen per 050521

NB! I meldingen over står det at et klassetrinn ved Lyngdal ungdomsskole er i karantene. Det er ikke presist. Det skulle stått en klasse.

Smittestatus per 030521

PM fra kriseledelsen 300421

Forskrift om ventekarantene PM 290421

Samtlige medie- og innbyggermeldinger som er sendt ut om korona-situasjonen i Lyngdal finner du via knappelenken under.

Samleside om korona

Takk fra kriseledelsen

Kriseledelsen i Lyngdal retter en stor takk til innbyggerne for den utholdenheten de har vist og fortsatt viser i en svært krevende periode, og for at de så samvittighetsfullt følger retningslinjene for smittevern.

Det er mange regler og anbefalinger å forholde seg til, og kriseledelsen har forståelse for at det kan være vanskelig å følge med på alt. Men i bunn og grunn er det også ganske enkelt. Det handler om å holde avstand, og mest mulig begrense reising og antall sosiale kontakter.

Hvis alle gjør det beste de kan for å hindre smittespredning, kan vi alle få hverdagen vår raskere tilbake.

Ikke ring om prøvesvar

Det anmodes om å ikke ringe korona-telefonen for å spørre om prøvesvar. Rutinen er slik at kun de som avlegger positiv prøve kontaktes personlig om testsvar.

Personer som tester negativt finner selv sine prøvesvar på www.helsenorge.no

Avstand, karantene og isolering

Kommuneoverlege Henriette Pettersen presiserer hva isolasjon og karantene innebærer:

«En smittet person settes i ti dagers isolasjon, og dennes nærkontakter pålegges ti dagers karantene. Det er smittesporingsteamet som definerer nærkontaktene, og som pålegger karantene. Dette er ikke noe den enkelte selv avgjør», sier Pettersen.

Via lenken under finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres.

Karantene- og avstandsregler

imagejf0bl.png

Politiske møter

Den politiske møtevirksomheten skjer fortsatt på Teams.

Alle møtene strømmes direkte på Kommune-TV.

Vær tilgjengelig

Selv om smittesituasjonen nå igjen synes å være under rimelig kontroll, anmoder smittesporingsteamet i Lyngdal fortsatt innbyggerne om å være tilgjengelig på telefon, slik at de ved behov så raskt som mulig kommer i kontakt med personer som kan ha vært utsatt for korona-smitte.

Når et ukjent nummer ringer, er det mange som av ulike årsaker er skeptiske til å svare. Men vær tilgjengelig! For din egen og andres skyld! Det kan være smittesporingsteamet som ringer.

«Det gjør jobben vår så mye enklere», sier leder av smittesporingsteamet i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg.

IMG_55421 smittesporingsteamet.jpg
Nancy Ingebretsen Landøy (venstre bak) organiserer arbeidet i smittesporingsteamet. Her sammen med Marte Øyslebø, Kaja Hobbesland og Tonje Lynch. Administrativ leder for teamet er kommunalsjef Ronny Bjørnevåg, som også har tatt bildet.

Har du spørsmål om korona?

Korona-telefon og epost - NB! Ikke send personopplysninger på e-post, helseopplysninger m.m.
Luftveisklinikken, Lindeveien 5, 4580 Lyngdal

God og oppdatert informasjon finner du også på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Samlet korona-informasjon

På Lyngdal kommunes samleside om korona finner du alle aktueltsaker og innbyggermeldinger som siden mars er publisert om smittesituasjonen.

Samleside korona

Information in other languages

Corona virus information

Sist endret: 07.05.2021