Stor pågang medfører noe ventetid på korona-telefonen

Økende antall henvendelser gjør at publikum må påregne ventetid på korona-telefonen.
Økende antall henvendelser gjør at publikum må påregne ventetid på korona-telefonen.

Bare i løpet av to uker i august hadde luftveisklinikken i Lyngdal over tusen henvendelser på korona-telefonen! Når antall henvendelser øker så markant medfører dette også noe mer ventetid på å komme gjennom.

Nancy Ingebretsen Landøy og Marte Øyslebø ved luftveisklinikken har derfor et par oppfordringer til innbyggere som tar kontakt på korona-telefonen:

– Ha klar fødsels- og personnummeret før du ringer. Dette sparer tid, sier de, og ber ellers folk om å være tålmodig.

IMG_5224 ansatte foran luftveisklinikken.jpg
De opplever for tiden stor pågang. Fra venstre: Nancy Ingebretsen Landøy, Oscar Bauermeister Potts og Marte Øyslebø. Foto: Ronny Bjørnevåg, Lyngdal kommune

Også antall testede personer har økt gradvis. Da luftveisklinikken på tidligere Lyngdal bo- og servicesenter ble etablert i slutten av mai, ble det testet et ti-tall personer per dag. Nå er snittet på over 40 daglige tester. En økning på 300 prosent!

Luftveisklinikken inneholder følgende:

  • Teststasjon
  • Luftveislegevakt
  • Smittesporingsenhet

Prøver tatt ved teststasjonen i Lyngdal sendes til Sørlandet sykehus i Kristiansand for analyse. Det må nå påregnes fra tre døgn og inntil en uke før prøvesvar foreligger. Tiden beregnes da fra det tidspunktet prøven ankommer laboratoriet.

Prøvesvar finner man enklest selv ved å logge seg inn på www.helsenorge.no

Pasienter kontaktes nemlig kun personlig ved påvist smitte, eller ved andre særtilfeller, som ved behov for oppsporing av smitte.

Timebestilling

Time for lavterskel-testing bestilles på telefon 979 99 600. Korona-telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag.

Time til undersøkelse og testing vil foregå fra klokken 14 og utover.

Attest på negativ test

Innbyggere som må ha en attest på negativt prøvesvar må gi beskjed om dette når det bestilles test. Testen må følges opp av legekonsultasjon når svaret foreligger.

Mer om luftveisklinikken via lenken under.

Luftveisklinikken i Lyngdal

Sist endret: 26.08.2020