Støttekanaler for barn, unge og foreldre

Her har vi samlet en del hjelpelinjer hvor barn, unge og omsorgspersoner anonymt kan få kontakt med profesjonelle hjelpere.
Her har vi samlet en del hjelpelinjer hvor barn, unge og omsorgspersoner anonymt kan få kontakt med profesjonelle hjelpere.

On this page you will information about helpful channels where children, young people and caregivers can get in touch with professional helpers for conversation, chat and support anonymously.

Telefon for barn og unge i Lyngdal

Lyngdal helsestasjon har opprettet en egen telefon for barn og unge som trenger en voksen å snakke med. Den er operativ alle hverdager i tidsrommet 09 til 15. Helsesykepleierne ved helsestasjonen står bak initiativet.

Telefonen har nummer 476 32 041.

imagen07yq.png

Døgnåpen nasjonal alarmtelefon for barn og unge

Kjære barn og ungdom!

Dersom du har noe vanskelig, våg å fortelle det til en voksen du stoler på!

Dersom du synes det er for vanskelig, kan du gratis ringe, hele døgnet, til Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111. Der treffer du fine voksne som vil prate med deg for at du skal ha det bedre.

Telefonlinjen er også for voksne som er bekymret for barn og unge.

På nettsiden www.116111.no kan du chatte gratis også, hele døgnet, uten å si hvem du er.

Collage II 116 111.jpg
I bildecollagen ses Ingrid Alden, virksomhetsleder for barneskolene. Terje Litland, virksomhetsleder for ungdomsskolene og voksenopplæringen. Camilla Buch Vidringstad - SLT-koordinator. Hun jobber med rus og kriminalitetsforebyggende innsats. Marianne Aarhoug Salvesen - BTI-koordinator. Hun jobber med tidlig innsats, forebyggende arbeid og tverrfaglig samarbeid

Støtte-telefon for psykisk helse

Korona-pandemien er forbundet med en rekke psykiske stressfaktorer. Blant annet:

 • Helsetrusler mot en selv og sine kjære
 • Alvorlige avvik fra vanlige rutiner
 • Atskillelse fra familie og venner
 • Mangel på mat og medisiner
 • Sosial isolasjon
 • Tap av inntekt grunnet karantene, permisjon eller oppsigelser

Telefonen har nummer 913 99 093, og er betjent mandag til fredag fra kl. 09 til 14.

Har du behov for noen å snakke med, ikke nøl med å ta kontakt!

Andre hjelpelinjer

Under er en oversikt over andre hjelpelinjer hvor både du som er ung og du som er omsorgsperson kan få kontakt med profesjonelle som kan hjelpe, både via telefon, chat, mail, SMS og snap.

 • Alarmetelefon for Barn og Unge
  Linjen er nå døgnåpen. Telefon: 116 111. SMS: 417 16 111. e-post: alarm@116111.no
 • Foreldresupport
  Lavterskel og døgnåpen hjelpetelefon og chat. Et samarbeid mellom Mental Helse og Stine Sofies Stiftelse. Dette er for småbarnsforeldre som trenger hjelp og veiledning når hverdagen blir krevende. Telefon: 116 123
 • Kors på halsen
  Røde Kors for barn under 18 år: Telefon: 800 333 21
 • Blå Kors Chat-senter
  Anonym tjeneste og åpent fra kl 09.00 til 21.00, søndag til torsdag.
  Chat-senter:
  www.blakorskrs.no/chat-senter
  www.snakkompsyken.no
  www.snakkommobbing.no
 • Korona-telefonen
  For spørsmål om korona. Lyngdal kommunes tilbud. Telefonen er åpen hverdager fra kl. 09 til 14. Telefon: 97 999 600.
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  Et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er åpen alle dager i året.
  Telefon: 800 57 000 - webside: https://hfsm.no/

På nettstedet til Rådet for psykisk helse finner du flere hjelpetelefoner.

Rådet for psykisk helse

Snapchat med barnevernet

Barn og unge kan kontakte Lister barnevern på Snapchat, med brukernavn listerbarnevern.

Barnevernsvakta Lister barnevern: 902 26 111 (døgnbemannet vakttelefon)


Med vennlig hilsen

Marianne Aarhoug Salvesen,
BTI-koordinator

Sist endret: 25.01.2021