Støttekanaler for barn, unge og foreldre

Her har vi samlet en del hjelpelinjer hvor barn, unge og omsorgspersoner kan få kontakt med profesjonelle hjelpere.
Her har vi samlet en del hjelpelinjer hvor barn, unge og omsorgspersoner kan få kontakt med profesjonelle hjelpere.

Barnehager og skoler er stengt, og fritidsaktiviteter, lek og treff med venner uteblir. Helsestasjonene er også stengt for uanmeldte besøk. Mange barn og unge lever nå under svært krevende forhold. Det samme gjør mange småbarnsforeldre, som i disse tider trenger ekstra hjelp og veiledning.

Telefon for barn og unge i Lyngdal

Lyngdal helsestasjon har opprettet en egen telefon for barn og unge som trenger en voksen å snakke med. Den er operativ alle hverdager fra og med mandag 23. mars, i tidsrommet 09 til 15. Helsesykepleierne ved helsestasjonen står bak initiativet.

Telefonen har nummer 476 32 041.

Telefonillustrasjon til helsesykepleiere i Lyngdal.png

Støtte-telefon for psykisk helse

Korona-pandemien er forbundet med en rekke psykiske stressfaktorer. Blant annet:

 • Helsetrusler mot en selv og sine kjære
 • Alvorlige avvik fra vanlige rutiner
 • Atskillelse fra familie og venner
 • Mangel på mat og medisiner
 • Sosial isolasjon
 • Tap av inntekt grunnet karantene, permisjon eller oppsigelser

Telefonen har nummer 477 12 309, og er betjent mandag til fredag fra kl. 09 til 14. Har du behov for noen å snakke med, ikke nøl med å ta kontakt!

NB! Telefonen er ikke betjent i påsken, fra onsdag 9. april til mandag 13. april.

Andre hjelpelinjer

Under er en oversikt over andre hjelpelinjer hvor både du som er ung og du som er omsorgsperson kan få kontakt med profesjonelle som kan hjelpe, både via telefon, chat, mail, SMS og snap.

 • Alarmetelefon for Barn og Unge
  Linjen er nå døgnåpen. Telefon: 116 111. SMS: 417 16 111. e-post: alarm@116111.no
 • Foreldresupport
  Lavterskel og døgnåpen hjelpetelefon og chat. Et samarbeid mellom Mental Helse og Stine Sofies Stiftelse. Dette er for småbarnsforeldre som trenger hjelp og veiledning når hverdagen blir krevende. Telefon: 116 123
 • Kors på halsen
  Røde Kors for barn under 18 år: Telefon: 800 333 21
 • Blå Kors Chat-senter
  Anonym tjeneste og åpent fra kl 09.00 til 21.00, søndag til torsdag.
  Chat-senter:
  www.blakorskrs.no/chat-senter
  www.snakkompsyken.no
  www.snakkommobbing.no
 • Korona-telefonen
  For spørsmål om korona. Lyngdal kommunes tilbud. Telefonen er åpen hverdager fra kl. 09 til 14. Telefon: 97 999 600.
 • Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte
  Et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen er åpen alle dager i året.
  Telefon: 800 57 000 - webside: https://hfsm.no/

På nettstedet til Rådet for psykisk helse finner du flere hjelpetelefoner.

Rådet for psykisk helse

Snapchat med barnevernet

Barn og unge kan kontakte Lister barnevern på Snapchat, med brukernavn listerbarnevern.

Barnevernets vakttelefon har nummer 38 07 54 00.


Med vennlig hilsen

Marianne Aarhoug Salvesen,
BTI-koordinator

Sist endret: 01.04.2020