Ta telefonen!

Vaksineteamet opplever det periodevis noe utfordrende å få tak i innbyggere som skal innkalles til vaksinering. Nå anmodes innbyggere som venter på innkalling om å ha telefonen for hånd og svare når den ringer.

Vaksineteamet opplever det periodevis noe utfordrende å få tak i innbyggere som skal innkalles til vaksinering. Nå anmodes innbyggere som venter på innkalling om å ha telefonen for hånd og svare når den ringer.

Ifølge koordinator for vaksineringsarbeidet i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg, er det en del innbyggere som ikke tar telefonen når vaksineringsteamet ringer for å avtale tid. Dette medfører at teststasjonens medarbeidere må bruke mer tid på å omorganisere listene, eller bruke såkalt «reservelister». Vaksineteamet i Lyngdal har derfor en klar anmodning til innbyggere som venter på vaksine-innkalling: Ta telefonen!

Vaksine-telefon Pixabay.jpg
Ha telefonen påslått og tilgjengelig slik at vaksineteamet raskest mulig oppnår kontakt. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Pfizer-vaksinen som nå utelukkende benyttes har begrenset holdbarhet, og må derfor settes ganske umiddelbart etter at den er mottatt.

«Vi har ønske om å kunne tildele vaksiner effektivt til alle etter gjeldende prioriteringsliste, og håper derfor at de som har meldt seg på til vaksinering eller venter på vaksine på grunn av at de er i en høyrisikogruppe, hele tiden har telefonen påslått og er tilgjengelig slik at vi raskest mulig kan komme i kontakt med dem», sier Bjørnevåg.

  • Innkalling av personer til vaksinering i uke 15 starter fredag 9. april, og fortsetter til og med tirsdag 13. april. Selve vaksineringen skjer på tirsdag, onsdag og torsdag.

«Med det antallet doser vi får per i dag nærmer vi oss grensen for hva bygningsmassene vi nå bruker kan håndtere med tanke forsvarlig smittevern. Ved ytterliggere økning av antallet doser vil vi vurdere å åpne for gruppevaksinering i Lyngdalshallen», sier Ronny Bjørnevåg.

Planen for slik gruppevaksinering i Lyngdal har vært klar lenge, men det hele står på mengden vaksiner kommunen mottar.

Reserveliste

Reservelisten som nevnes over er i realiteten personer i neste prioriterte gruppe, som da «rykker opp».

«Når noen innbyggere ikke kommer på avtalt time til vaksinering, må vi ringe opp innbyggere på denne reservelisten slik at ingen vaksinedoser går til spille. Innbyggere på denne listen utgjør altså de som er de neste på prioriteringslisten. Det er derfor ikke mulig for innbyggere som tilhører lavere prioriterte grupper å stå som reserve», presiserer Bjørnevåg.

Han presiserer dette fordi teststasjonen siste tiden fått mange henvendelser fra innbyggere som ønsker å stå på en «reserveliste».

Ronny Bjørnevåg kontaktkort 2.png
Ronny Bjørnevåg

Det er også et økende antall henvendelser fra innbyggere som ønsker å få avklart om de står på «høyrisiko-liste». Disse listene kommer fra fastlegene, og vaksineringsteamet har per nå ikke kapasitet til å sjekke ut alle disse henvendelsene mot disse listene ettersom førsteprioritet er å innkalle til og gjennomføre vaksinasjon.

«Vi ber derfor om at innbyggere avventer med denne typen henvendelser, i alle fall til midten av mai. Innen da forventer vi å være ferdig med å innkalle alle i denne gruppen til vaksinering», sier Bjørnevåg.

Planen framover

  • I uke 15 (12. til 18. april) mottar Lyngdal kommune 342 vaksinedoser.
  • Fredag 9. april mottok kommunen melding om at det i uke 16 vil komme 264 doser.
  • Den gruppen som nå prioriteres er innbyggere i høyrisiko 18-64 år, sammen med høyrisiko 65-74 år.

Mer utfyllende informasjon via knappelenken under, på samlesiden om vaksineringsarbeidet mot covid19 i Lyngdal.

Vaksineringsarbeidet i Lyngdal

Sist endret: 09.04.2021