Tekniske tjenester trenger ny virksomhetsleder

En spennende lederstilling i Lyngdal kommune venter på den rette personen.
En spennende lederstilling i Lyngdal kommune venter på den rette personen.

Som leder for Tekniske tjenester får du ansvar for en virksomhet med tre avdelinger: Bygg og eiendom, uteseksjonen og renhold. Tekniske tjenester er en kritisk virksomhet for at lokalsamfunnet skal fungere. Kanskje den viktigste? Den sørger for at veier brøytes, at det er vann i kranene og lys i mørket!

I tillegg til personal- og budsjettansvar, omfatter stillingen blant annet disse ansvars- og fagområdene:

 • Drift, vedlikehold og forvaltning av kommunaltekniske anlegg, kommunale bygg, veier, grøntarealer, lekearealer, uteområder og gatebelysning
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Renhold av kommunale bygg
 • Vaktmestertjenester
 • Brannvern, interkommunalt brannvesen - også feiing og akutt forurensning
 • Brøyting, organisering/kontakt med underleverandører
 • Samferdsel (f.eks. vei til hytteområder, tilkomstveier, dispensasjonssøknader)
 • Løpende havnedrift og skjærgårdstjenesten
 • Systemansvar for fagprogrammer innenfor teknisk sektor
 • Helhetlig ansvar for personal, fag og økonomi
 • Ivareta og omsette vedtatte strategier til daglig drift
 • Saksutredninger til politisk utvalg
 • Kontakt med publikum og næringsliv
 • Forvalte prosjekter og investeringer iht. vedtatte rammer
 • Yte service mot kommunens innbyggere

Ser det omfattende ut? Ja, det er mange oppgaver å håndtere i Tekniske tjenester, men som virksomhetsleder har du med deg et sterkt lag av dyktige og erfarne medarbeidere i en svært veldrevet kommunal virksomhet. Virksomheten har 53 årsverk totalt, og en solid kompetanse innenfor alle nevnte fagområder.

Disse medarbeiderne trenger nå en ny lagleder med initiativ og evne til å videreutvikle dette viktige tjenesteområdet i Lyngdal kommune.

Mer informasjon om stillingen og lenke til søknadsskjema finner du via knappelenken under.

Jeg vil søke stillingen

 • Søknadsfrist er 12. oktober 2022
IMG_2173.JPG
Vannforsyning er ett av flere viktige ansvarsområder for Tekniske tjenester. Bildet er fra Lyngdal vannverk. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

 

 

 

Sist endret: 23.09.2022