Tester barn og skoleelever på bakgrunn av symptomer

Det blir ingen ny massetesting av skolelever og barnehagebarn i Lyngdal. Men det gjennomføres testing på bakgrunn av symptomer.
Det blir ingen ny massetesting av skolelever og barnehagebarn i Lyngdal. Men det gjennomføres testing på bakgrunn av symptomer.

Som kjent ble det ved luftveisklinikken i Lyngdal søndag 15. november testet hele 680 personer. I all hovedsak skoleelever og barnehagebarn. På grunn av inkubasjonstiden, altså tiden fra smitteøyeblikket til sykdomsutbrudd eller virus kan påvises, er sannsynligheten for treffsikre prøver høyest mot slutten av karanteneperioden. Derfor ble det planlagt for en runde to med massiv testing av skoleelever og barnehagebarn.

Men i møtet torsdag 19. november gikk kriseledelsen bort fra dette. Etter faglig råd fra smittevernlege i Lyngdal kommune, Ehsan Rajabian.

Ifølge Rajabian vil personer som har fullført karantene eller isolasjon, ikke lenger være smittsomme. En test kan likevel slå ut positivt ettersom det fortsatt kan være rester av døde virus i kroppen. Men dette vil være en falsk positiv prøve. Så personer som har testet positivt, og vært i isolasjon, eller nærkontakter som har fullført sin karantene, trenger ikke testes på nytt. Det vil si i tilknytning til dette spesifikke smitteutbruddet.

Symptom-testing

Det skal likevel testes barn og skoleelever. Men da på bakgrunn av symptomer. Eller om foresatte ønsker testing. Det kan være på grunn av mistanker om nærkontakt med aktivt smittet person, eller av generelle trygghetsgrunner.

Tilbud om testing gjelder ikke for de som allerede har fått påvist smitte og sitter i isolasjon.

Generelt har barn en mindre rolle i spredningen av covid19 enn voksne personer. Testing av symptomfrie barn i barnehage- og barneskolealder vil derfor være av mindre betydning. Se utfyllende informasjon om dette via lenken testkriterier

Testkriterier FHI

Kvås unntatt

Imidlertid gjøres det et unntak for Kvås skole, hvor det så langt er påvist smitte hos flere elever og en voksen ansatt. Dette er en liten skole med kun 41 elever, og der både elever og ansatte beveger seg mye på tvers av trinn. Hele skolen betraktes derfor som én kohort, og der vil alle bli testet.

Men også her unntatt de som allerede har fått påvist smitte og sitter i isolasjon.

Alle blir kontaktet

Ingen foresatte trenger å kontakte luftveisklinikken for å høre når barne eventuelt skal testes. Alle berørte blir kontaktet for informasjon og eventuell avtale.

Testingen gjennomføres mandag 23. november.

Pressemelding

Se også innbyggermeldingen som ble sendt ut til media torsdag ettermidag.

Innbyggermelding 19.11.20

Mer info fra kriseledelsen

Mer oppdatert korona-informasjon fra kriseledelsen i Lyngdal kommune via lenken under.

Info fra kriseledelsen

Ta vare på hverandre! Korona er ingens skyld!

Sist endret: 22.11.2020