Testplikt for uvaksinerte nærkontakter

Gjeldende fra onsdag 17. november plikter alle uvaksinerte nærkontakter å teste seg daglig i én uke.

Gjeldende fra onsdag 17. november plikter alle uvaksinerte nærkontakter å teste seg daglig i én uke.

Plikten gjelder alle uvaksinerte nærkontakter over 18 år som bor sammen med smittede personer, eller er tilsvarende nære.

  • Plikten innebærer daglig test i en uke med selvtest, eller annenhver dag med PCR-test. Selv om man er symptomfri.
  • Vaksinerte nærkontakter i samme husstand, eller tilsvarende nære, anbefales to tester i samme periode.
  • Alle disse nærkontaktene anbefales å holde seg hjemme til det foreligger negativt svar på den første testen.

Personer under 18 år anbefales også å teste seg hvis de er nærkontakter til en smittet i samme husstand, men de har ikke plikt til å gjøre det.

Innføringen av testplikt for uvaksinerte nærkontakter ble varslet på regjeringens pressekonferanse 12. november 2021.

  • I Lyngdal kommune slår den nasjonale testplikten inn fra og med fredag 26. november, etter kl. 08. Da utløper den lokale forskriften om smittekarantene.

Presiseringer rundt testing og isolasjon

Bruk av selvtester

Positiv selvtest bør alltid følges opp med PCR-test tatt på teststasjon innen 24 timer.

Alle har plikt til å isolere seg ved positiv selvtest. Da skal man oppholde seg på eget rom og benytte et eget bad.

Råd til isolerte og nærkontakter

Selvtest og hurtigtest, hva er forskjellen?

En hurtigtest kan være laget for profesjonell bruk i helsevesenet, eller for selvtesting. Hurtigtester beregnet på profesjonelle skal kun brukes av helsevesenet. Selvtester er til bruk for lekfolk, og skal være tydelig merket som selvtest. Les mer via lenken under.

Om selvtest og hurtigtest

Sist endret: 15.11.2021