Luftveislegevakt i Alcoa-hallen

Alcoa-hallen i Farsund gjør nå tjeneste som legevakt for personer med luftveissymptomer.
Alcoa-hallen i Farsund gjør nå tjeneste som legevakt for personer med luftveissymptomer.

Hallen i Farsund er tatt i bruk for å avlaste den interkommunale legevakttjenesten ved Flekkefjord sykehus.

Det er laget en egen informasjonsfilm om tilbudet i Alcoa-parken, som du kan se via lenken under. Den forklarer på en enkel og fin måte hva denne luftveislegevakten er.

Se informasjonsfilmen her

Av smittevernhensyn for befolkningen bør ikke pasienter med luftveissykdommer oppholde seg i samme lokaler som andre pasienter. De bør behandles av helsearbeidere som ikke samtidig behandler andre pasienter. Det betyr i praksis at legevaktfunksjonen må deles i en luftveislegevakt og en legevakt for andre henvendelser. Dette gjelder også pasienter som henvender seg til fastlegekontor.

Omorganiseringen støttes av alle kommuneoverlegene i regionen og av foretaksledelsen ved Sørlandet sykehus.

En slik delt løsning anbefales også av sentrale helsemyndigheter.

Døgnbemannet tilbud

Tilbudet etableres fra og med tirsdag 17. mars, og er et samarbeid mellom Farsund legevakt og Flekkefjord interkommunale legevakt. Farsund legevakt fungerer som luftveislegevakt for begge distriktene hele døgnet. Farsund kommune har i den anledning besluttet å flytte legevakten til Alcoa-parken.

Flekkefjord interkommunale legevakt skal fungere som legevakt for øvrige henvendelser for hele distriktet.

Dette vil minke smittetrykket betydelig både på personell og befolkning.

Ingen med luftveissymptomer må møte opp direkte verken hos fastlege, legevakt eller i Alcoa-parken. Alle må ringe for vurdering og prioritering i forkant.

  • Pårørende til de som har time i hallen anmodes om å transportere. Terskelen for å ta drosje bør være høy.

Kontaktinformasjon

Alle  med lufveisplager som trenger legevurdering på dagtid skal ringe sin fastlege. Dersom du ikke får kontakt med fastlegen, ringer du legevakten på 116 117.

Alle med luftveisplager som trenger legevurdering utenom dagtid skal ringe 116 117.

For Audnedal og indre bygder:

Innbyggere i Lyngdal nord (gamle Audnedal kommune) og Åseral kommune med luftveisproblemer/spørsmål om smitte, skal ringe 116 117 hele døgnet, og velge Kristiansand legevakt.

Disse vil bli henvist til evt oppmøte på Tangvall legevakt i Søgne. Dette gjelder inntil videre.

For ytterligere opplysninger se lenke til informasjonsvideo under.

Legevakten informerer

Henvendelser som ikke gjelder luftveissymptomer:

Henvendelser på dagtid mellom kl. 08.00 – 15.00 som ikke gjelder lufveisproblemer/smitte gjøres til det lokale legekontoret i hver av de tre kommunene.

Den ordinære interkommunale legevakten for Lyngdal nord (gamle Audnedal) og Åseral opprettholdes som normalt. Henvendelse på tlf. 116 177 etter kl. 15.00 på hverdager og hele døgnet lø-/søn- og helligdager.

Hægebostad kommune vil i tillegg være tilknyttet den interkommunale legevakten for samme tidsrom fra og med 17.3. 2020, for innbyggere som ikke har luftveisproblemer/smitte.

Legevakten i Flekkefjord vil videreformidle kontakt med vakthavende lege når de ringer 116 117.

Har du spørsmål om korona?

Stor pågang av unødige korona-henvendelser gjør at de som er syke og virkelig trenger legehjelp har problemer med å komme gjennom på telefon til legevakt og fastlegekontor.

Har du spørsmål om korona-viruset anmodes du om å ringe koronatelefonen 97 999 600. Denne er åpen hverdager fra kl. 08 til 15.30.

God og oppdatert informasjon finner du også på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Flekkefjord interkommunale legevakt (dekker kommunene Flekkefjord, Lund, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad) har sammen med legevakten i Sirdal og Farsund også etablert en korona-telefon. Den har nummer 38 32 65 17.

IKKE ring legekontor, legevakt eller nødtelefon med spørsmål om korona.

Sist endret: 27.03.2020