Testsenter og luftveislegevakt i Lyngdal

Luftveislegevakten og teststasjon for covid-19 holder til i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), Lindeveien 5 på Rom.
Luftveislegevakten og teststasjon for covid-19 holder til i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), Lindeveien 5 på Rom.

Timebestilling

Time for lavterskel-testing bestilles på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag.

Åpningstid helg

For å imøtekomme behovet for testing ved innreise fra utlandet er det nå også helgeåpent ved luftveisklinikken i Lyngdal.

Telefonen for å avtale testing vil da være bemannet fra kl. 08 til 09 lørdag og søndag.

Anmelder brudd på innreise- og karantenebestemmelsene

Det har siden nyttår vært registrert omfattende innreise fra utlandet til Lyngdal. Kriseledelsen uttrykker en viss bekymring over om alle faktisk overholder innreise-og karantenereglene. Av allmennpreventive hensyn og som et tiltak for å forebygge nye store smitteutbrudd, har derfor kriseledelsen besluttet at alle brudd på innreise-og karantenebestemmelsene som avdekkes vil bli politianmeldt

Alle som passerer grensen til Norge har selv et ansvar for å teste seg, og da senest 24 timer etter ankomst. Dette er ingen frivillig ordning, men en lovhjemlet plikt. Testen bør primært tas på flyplassen eller ved grensepassering. Dersom dette ikke lar seg gjøre kontaktes kommunen du skal oppholde deg i, for å avtale testing innen 24 etter innreise til landet.

Registreringsplikt ved innreise

Det er nå slik at man plikter å registrere seg digitalt før innreise til Norge. Ved grensepassering må man kunne vise til denne digitale registreringen, samt en negativ test som er under 72 timer gammel.

Innreisekarantenen er 7 døgn dersom man kan fremlegge to negative tester etter ankomst. Den første innen 24 timer, og den andre på dag 7.

Dersom testing ikke er gjennomført, ilegges 10 døgns karantene.

Via knappelenkene under finner du mer informasjon om digital innreiseregistrering og krav om koronatest for innreisende til Norge.

Registreringsplikt ved innreise

Krav om test ved innreise

Nasjonal informasjonstelefon

Det er opprettet en nasjonal informasjonstelefon om innreise, testing og karantene.

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

Covid19-test when entering Norway

The green button below gives you necessary information about requirements for a corona test when entering Norway

When entering Norway

Numbers to call

A national information telephone has been set up for entry, testing and quarantine.

 • From Norway: 815 55 015
 • From abroad: +47 21 93 78 40

Informasjonsfilm om registrering

Via lenken under deles en informasjonsfilm som forteller om krav til registrering ved innreise til Norge.

Krav ved innreise, infofilm

Covid19-vaksinering

Via lenken under finner du oppdatert informasjon om gjennomføringen av massevaksinasjon i Lyngdal kommune mot covid19.

Info om covid19-vaksinering

Blant de som prioriteres først er beboere på sykehjem og i omsorgsboliger, og personer over 65 år.

 • Er du over 65 år og ønsker vaksine, bes du om snarest å registrere deg via korona-telefonen: 979 99 600. Telefonen er åpen på hverdager mellom kl. 09 og 15. Når du ringer dette nummeret får du følgende valgmuligheter. Tast 1 for testing. Tast 2 for vaksine-registrering.

Vaksinering av personer under 65 år vil det komme mer informasjon om etterhvert. Personer i denne gruppen trenger ikke å ringe.

Attest på negativ test

Innbyggere som må ha en attest på negativt prøvesvar må gi beskjed om dette når det bestilles test. Testen må følges opp av legekonsultasjon når svaret foreligger.

Prøvesvar

 • Du finner selv dine prøvesvar på www.helsenorge.no
 • Pasienter kontaktes kun personlig ved påvist smitte, eller andre særtilfeller, som ved oppsporing av smitte.

Prøver tatt ved teststasjonen i Lyngdal sendes til Sørlandet sykehus i Kristiansand for analyse. I Lyngdal hentes prøver ved 10-tiden mandag til lørdag.

Om tilbudet

Luftveisklinikken på tidligere LBS ble opprettet fordi den interkommunale luftveislegevakten i Alcoa-parken i Farsund ble avviklet fra 1. juni 2020.

Luftveisklinikkens rolle er kun å håndtere pasienter med symptomer fra luftveiene som trenger legetilsyn. Dette fordi man ikke vil ha potensielle smittebærere inn fysisk på legesenteret. Pasientene ved luftveisklinikken blir derfor undersøkt av lege i full smittevernutrustning.

DSC_7107 luftveisklinikk teststasjon LBS.jpg
Luftveislegevakten holder til i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter i Lindeveien på Rom. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Testing utføres også på personer som ikke har symptomer, men som skal inn til såkalte aerosoldannende prosedyrer på sykehuset, og som har fått beskjed av sykehuset om å teste seg. Aerosol er dråper eller partikler som holder seg svevende en tid i luften, og som kan inneholde smitte. Eksempelvis kan slike partikler dannes av høyhastighets roterende kirurgiske instrumenter.

Via knappelenken under finner du mer informasjon om dette.

Aerosoldannende prosedyrer

Tilbudet om lavterskeltesting er etablert i regi av Lyngdal kommune, etter føringer fra sentrale myndigheter som blant annet slår fast følgende: "Innen 1 . juni må et lavterskeltilbud for testing være på plass".

Se mer info under menypunktet kriterier for testing. Punkt 5, 6 og 7 omhandler lavterskeltesting.

Kriterier for testing

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19.

Ved manglende kapasitet bør grupper testes i prioritert rekkefølge:

 1. Pasient med behov for innleggelse.
 2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
 3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
 4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.
 5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
 6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
 7. Andre med mistenkt covid-19.

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm.

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon.

Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.

Har du spørsmål om korona?

Korona-telefon og epost - NB! Ikke send personopplysninger på e-post, helseopplysninger m.m.
Luftveisklinikken, Lindeveien 5, 4580 Lyngdal

God og oppdatert informasjon finner du også på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Innfører strengere besøkskontroll på sykehjem

Gjeldende fra tirsdag 4. august 2020 har Lyngdal kommune skjerpet inn reglene for besøk på institusjoner og sykehjemsnære omsorgsboliger. Les mer via lenken under.

Strengere besøksregime

Samleside om korona

Via lenken under finner du vår samleside om korona. Her er lenker til alle aktueltsaker som er publisert, samt medie- og innbyggemeldinger.

Samlet korona-info

Sist endret: 15.01.2021