Testsenter for covid19 i Lyngdal

Testsenteret i Lyngdal for covid19 finner du i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), Lindeveien 5 på Rom.
Testsenteret i Lyngdal for covid19 finner du i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), Lindeveien 5 på Rom.

Her får du hurtigtester

Hurtigtester deles kun ut ved behov. Det er ikke mulig å hente hurtigtester på forhånd og ha dem "liggende på lager".

Personer som tester positivt på hurtigtest kontakter luftveisklinikken på telefon 979 99 600.

Dersom du får luftveissymptomer kan hurtigtester hentes på følgende steder:

Joker Byremo

 • I åpningstiden

Konsmo kommunehus

 • Mandag til fredag kl. 09-15

Nærbutikken Kvås

 • I åpningstiden

Lyngdal bibliotek og innbyggertorg/Lyngdal kulturhus, kinokiosk

 • Mandag kl. 10-15
 • Tirsdag kl. 10-15
 • Onsdag kl. 10-20
 • Torsdag kl. 10-20
 • Fredag kl. 10-20
 • Lørdag kl. 10-15 og i kinokiosk fra kl. 18-20
 • Søndag kl. 18-20

Lyngdal luftveisklinikk

 • Mandag - fredag i åpningstiden

Luftveisklinikken kan kontaktes på 979 99 600 for råd.

Tester man positivt på hurtigtest, bør denne stadfestes med en PCR-test tatt på luftveisklinikken.

Ved positiv PCR-test vil luftveisklinikken informere husstandsmedlemmer og nære kontakter og følge disse opp. Mer perifere kontakter, må den smittede informere på egenhånd.

Timebestilling

Å bestille time for testing kan du nå enkelt gjøre via nett. Bruk knappelenken under. Du logger deg inn via ID-porten, med kodebrikke fra banken din, bank-ID på mobil eller tilsvarende.

Timeavtale korona-test

 • F.o.m  01.09.21 avvises alle til lavterskeltesting som ikke bor i Lyngdal, er turister i kommunen, eller er ledd i en smitterekke/nærkontakter.
 • Det utføres IKKE testing ved legevakten. Testing kan derfor ikke bestilles via legevaktsentralen.

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Testing ved reiser

 • Den som skal reise har selv plikt til å sette seg inn i nødvendig informasjon om regler i det landet man reiser til.
 • Time for test før reise bestilles på forhånd. Personer uten slik timereservasjon vil bli avvist.
 • Testing til koronasertifikat er gratis.
 • «Fit to fly»-helseattest koster 250 kr for barn og 500 kr for voksen.

Både testing til koronasertifikat og utstedelse av «fit to fly» helseattest vil kunne måtte nedprioriteres ved pågående smitteutbrudd.

Prøvesvar

Det anmodes om å ikke ringe korona-telefonen for å spørre om prøvesvar.

 • Du finner selv dine prøvesvar på www.helsenorge.no
 • Pasienter kontaktes kun personlig ved påvist smitte, eller andre særtilfeller, som ved oppsporing av smitte.

Prøver tatt ved teststasjonen i Lyngdal sendes til Sørlandet sykehus i Kristiansand for analyse. I Lyngdal hentes prøver ved 10-tiden mandag til lørdag.

 • Det utføres to typer tester. Den ene er den ordinære PCR-gentesten som sendes til analyse. Denne kan det ta opp til to døgn å få svar på.
 • Det utføres også antigen hurtigtest, med svartid på 15 minutt.

Presiseringer rundt testing og isolasjon

Bruk av selvtester

Positiv selvtest bør alltid følges opp med PCR-test tatt på teststasjon innen 24 timer.

Alle har plikt til å isolere seg ved positiv selvtest. Da skal man oppholde seg på eget rom og benytte et eget bad.

Råd til isolerte og nærkontakter

Selvtest og hurtigtest, hva er forskjellen?

En hurtigtest kan være laget for profesjonell bruk i helsevesenet, eller for selvtesting. Hurtigtester beregnet på profesjonelle skal kun brukes av helsevesenet. Selvtester er til bruk for lekfolk, og skal være tydelig merket som selvtest. Les mer via lenken under.

Om selvtest og hurtigtest

Når bør du teste deg?

Synes du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten koronasjekk. Du finner den via knappelenken under.

Koronasjekk

Les mer om symptomer og sykdomsforløp her

DSC_7107 luftveisklinikk teststasjon LBS.jpg
Teststasjonen holder til i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter i Lindeveien på Rom. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Korona-sertifikat

Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggerne får tilgang til det ved å logge inn på helsenorge.no.

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt.

Det anbefales at alle som kan, bruker den digitale løsningen.

Sertifikatet består av to deler:

 • Koronasertifikat for innenlands bruk
 • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Løsning for ikke-digitale brukere

For å ivareta personer som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett, er det etablert egen løsning.

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere:

 1. Ha klart ditt fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
  • Fra Norge: 815 55 015
  • Fra utlandet: +47 21 89 80 42
  • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse, kan ikke koronasertifikatet sendes. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil dette bli sendt deg per post.

Vær oppmerksom på at det kan ta opptil en uke før du mottar sertifikatet. Du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Trenger alle koronasertifikat?

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid19-sykdom, og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Koronasertifikatet bidrar til gjenåpningen av samfunnet. Sertifikatet kan brukes ved grensepassering inn til Norge. For innenlands bruk kan sertifikatet også brukes på større arrangementer og kystcruise. Det norske sertifikatet er allerede klart i EU/EØS-tilpasset versjon.

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen, som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Luftveisklinikk på legesentrene

Fram til 6. april 2021 var det både teststasjon for covid19 og luftveisklinikk på tidligere LBS. Etter den datoen er det fastlegene som har ansvar for pasienter med luftveissymptomer med behov for legeundersøkelse, men teststasjonen forblir i lokalene på Rom, og kommunen har fortsatt ansvaret for testing og smittesporing.

 • For testing skal teststasjonen på Rom kontaktes som før, på telefon 979 99 600.

Lyngdal legesenter har ansvar for pasienter som har fastlege der, mens Konsmo legesenter har ansvar for pasienter med fastlege der.

 • Det betyr at pasienter med luftveissymptomer som trenger legetime nå må kontakte sitt legesenter for avtale.

Ved Lyngdal legesenter er det etablert et eget undersøkelsesrom med egen inngang (hovedinngangen skal ikke benyttes av luftveispasienter), og kontoret er skiltet «Legekontor luftveissymptomer». Pasientene må imidlertid vente ute i bilen til lege ringer og tar dem imot.

 • Pasienter med luftveissymptomer blir undersøkt av lege med fullt smittevernutstyr på.
 • Pasienten anbefales å benytte munnbind.

Ved akutt behov utenom kontortid mandag til fredag, og i helger eller på helligdager, kontaktes legevakten på telefon 116 117.

Registreringsplikt ved innreise

Via knappelenken under finner du mer informasjon om digital innreiseregistrering og krav om koronatest for innreisende til Norge.

Les mer om innreiseregler på helsenorge.no

Nasjonal informasjonstelefon

Det er opprettet en nasjonal informasjonstelefon om innreise, testing og karantene.

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

Covid19-test when entering Norway

The green button below gives you necessary information about requirements for a corona test when entering Norway

When entering Norway

Numbers to call

A national information telephone has been set up for entry, testing and quarantine.

 • From Norway: 815 55 015
 • From abroad: +47 21 93 78 40

Informasjonsfilm om registrering

Via lenken under deles en informasjonsfilm som forteller om krav til registrering ved innreise til Norge.

Krav ved innreise, infofilm

Covid19-vaksinering

Via lenken under finner du oppdatert informasjon om gjennomføringen av vaksinasjon i Lyngdal kommune mot covid19.

Info om covid19-vaksinering

Samleside om korona

Via lenken under finner du vår samleside om korona. Her er lenker til alle aktueltsaker som er publisert, samt medie- og innbyggemeldinger.

Samlet korona-info

Sist endret: 14.01.2022