Testsenter for covid19 i Lyngdal

Testsenteret i Lyngdal for covid19 finner du i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), Lindeveien 5 på Rom.
Testsenteret i Lyngdal for covid19 finner du i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), Lindeveien 5 på Rom.

Timebestilling

Å bestille time for testing kan du nå enkelt gjøre via nett. Bruk knappelenken under. Du logger deg inn via ID-porten, med kodebrikke fra banken din, bank-ID på mobil eller tilsvarende.

Timeavtale korona-test

 • Det utføres IKKE testing ved legevakten. Testing kan derfor ikke bestilles via legevaktsentralen.

Du trenger ikke ringe tilbake på 979 99 600

Dersom du ser et tapt anrop på telefonen din fra korona-telefonen, 979 99 600, trenger du ikke å ringe opp igjen. Fra luftveisklinikken anmodes det om at du ikke gjør det, ettersom dette bidrar til å øke pågangen ytterligere på en linje som i utgangspunktet har svært stor pågang. Uansett om henvendelsen fra korona-telefonen til deg gjelder vaksinering eller andre spørsmål, så blir du kontaktet igjen.

Prøvesvar

 • Du finner selv dine prøvesvar på www.helsenorge.no
 • Pasienter kontaktes kun personlig ved påvist smitte, eller andre særtilfeller, som ved oppsporing av smitte.

Prøver tatt ved teststasjonen i Lyngdal sendes til Sørlandet sykehus i Kristiansand for analyse. I Lyngdal hentes prøver ved 10-tiden mandag til lørdag.

Attest på negativ test og nye karantenekrav ved innreise

Innbyggere som må ha en attest på negativt prøvesvar må gi beskjed om dette når det bestilles test.

 • Det utføres to typer tester. Den ene er den ordinære PCR-gentesten som sendes til analyse. Denne kan det ta opp til to døgn å få svar på.
 • Det utføres også antigen hurtigtest, med svartid på 15 minutt.

Gebyr

For attest som ikke er påkrevd fra norske myndigheter påløper et gebyr på 1000 kr. Gebyret påløper dersom krav om attest stilles utenfra, eksempelvis ved innreise til andre land.

Når bør du teste deg?

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid19.

Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten koronasjekk. Du finner den via knappelenken under.

Koronasjekk

Les mer om symptomer og sykdomsforløp her

DSC_7107 luftveisklinikk teststasjon LBS.jpg
Teststasjonen holder til i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter i Lindeveien på Rom. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Luftveisklinikk på legesentrene

Fram til 6. april 2021 var det både teststasjon for covid19 og luftveisklinikk på tidligere LBS. Etter den datoen er det fastlegene som har ansvar for pasienter med luftveissymptomer med behov for legeundersøkelse, men teststasjonen forblir i lokalene på Rom, og kommunen har fortsatt ansvaret for testing og smittesporing.

 • For testing skal teststasjonen på Rom kontaktes som før, på telefon 979 99 600.

Lyngdal legesenter har ansvar for pasienter som har fastlege der, mens Konsmo legesenter har ansvar for pasienter med fastlege der.

 • Det betyr at pasienter med luftveissymptomer som trenger legetime nå må kontakte sitt legesenter for avtale.

Ved Lyngdal legesenter er det etablert et eget undersøkelsesrom med egen inngang (hovedinngangen skal ikke benyttes av luftveispasienter), og kontoret er skiltet «Legekontor luftveissymptomer». Pasientene må imidlertid vente ute i bilen til lege ringer og tar dem imot.

 • Pasienter med luftveissymptomer blir undersøkt av lege med fullt smittevernutstyr på.
 • Pasienten anbefales å benytte munnbind.

Ved akutt behov utenom kontortid mandag til fredag, og i helger eller på helligdager, kontaktes legevakten på telefon 116 117.

Anmelder brudd på innreise- og karantenebestemmelsene

Det har siden nyttår vært registrert omfattende innreise fra utlandet til Lyngdal. Kriseledelsen uttrykker en viss bekymring over om alle faktisk overholder innreise-og karantenereglene. Av allmennpreventive hensyn og som et tiltak for å forebygge nye store smitteutbrudd, har derfor kriseledelsen besluttet at alle brudd på innreise-og karantenebestemmelsene som avdekkes vil bli politianmeldt

Alle som passerer grensen til Norge har selv et ansvar for å teste seg, og da senest 24 timer etter ankomst. Dette er ingen frivillig ordning, men en lovhjemlet plikt. Testen bør primært tas på flyplassen eller ved grensepassering. Dersom dette ikke lar seg gjøre kontaktes kommunen du skal oppholde deg i, for å avtale testing innen 24 etter innreise til landet.

Registreringsplikt ved innreise

Det er nå slik at man plikter å registrere seg digitalt før innreise til Norge. Ved grensepassering må man kunne vise til denne digitale registreringen, samt en negativ test som er under 72 timer gammel.

Innreisekarantenen er 7 døgn dersom man kan fremlegge to negative tester etter ankomst. Den første innen 24 timer, og den andre på dag 7. Det er et krav om at testen som tas på dag 7, må være en PCR-test. Altså ikke hurtigtest. Er den ikke det, er karantenetiden 10 døgn.

Dersom testing ikke er gjennomført, ilegges 10 døgns karantene.

Via knappelenkene under finner du mer informasjon om digital innreiseregistrering og krav om koronatest for innreisende til Norge.

Registreringsplikt ved innreise

Krav om test ved innreise

Ingen fritak for karantene

Innreisende til Norge som har gjennomgått covid19, er ikke lenger fritatt for karantene. Dette ble presisert av regjeringen 30. januar 2021. Før denne datoen var det slik at alle som hadde gjennomgått sykdommen siste 6 måneder, slapp karantene og ny testing.

Regelendringen skyldes utbredelsen av falske attester.

Nasjonal informasjonstelefon

Det er opprettet en nasjonal informasjonstelefon om innreise, testing og karantene.

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

Covid19-test when entering Norway

The green button below gives you necessary information about requirements for a corona test when entering Norway

When entering Norway

Numbers to call

A national information telephone has been set up for entry, testing and quarantine.

 • From Norway: 815 55 015
 • From abroad: +47 21 93 78 40

Informasjonsfilm om registrering

Via lenken under deles en informasjonsfilm som forteller om krav til registrering ved innreise til Norge.

Krav ved innreise, infofilm

Covid19-vaksinering

Via lenken under finner du oppdatert informasjon om gjennomføringen av vaksinasjon i Lyngdal kommune mot covid19.

Info om covid19-vaksinering

Har du spørsmål om korona?

God og oppdatert informasjon finner du også på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Samleside om korona

Via lenken under finner du vår samleside om korona. Her er lenker til alle aktueltsaker som er publisert, samt medie- og innbyggemeldinger.

Samlet korona-info

Sist endret: 09.06.2021