Testsenter og luftveislegevakt i Lyngdal

Ved tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) er det etablert tilbud om luftveislegevakt og lavterskel-testing for covid-19.
Ved tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) er det etablert tilbud om luftveislegevakt og lavterskel-testing for covid-19.

Timebestilling

Time for lavterskel-testing bestilles på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag.

Time til undersøkelse og testing vil foregå fra klokken 14 og utover.

Pasienter med luftveissymptomer har tidligere blitt anmodet om først å kontakte sin fastlege. Det er ikke lenger nødvendig. Avtale om testing kan nå gjøres direkte med luftveislegevakten.

  • Luftveisklinikken på LBS er for innbyggere i gamle Lyngdal kommune.
  • Innbyggere i tidligere Audnedal kommune benytter fortsatt den interkommunale luftveislegevakten i Søgne.

Om tilbudet

Luftveisklinikken på LBS ble opprettet fordi den interkommunale luftveislegevakten i Alcoa-parken i Farsund ble avviklet fra 1. juni.

Luftveisklinikkens rolle er kun å håndtere pasienter med symptomer fra luftveiene som trenger legetilsyn. Dette fordi man ikke vil ha potensielle smittebærere inn fysisk på legesenteret. Pasientene ved luftveisklinikken blir derfor undersøkt av lege i full smittevernutrustning.

Testing utføres også på personer som ikke har symptomer, men som skal inn til såkalte aerosoldannende prosedyrer på sykehuset, og som har fått beskjed av sykehuset om å teste seg. Aerosol er dråper eller partikler som holder seg svevende en tid i luften, og som kan inneholde smitte. Eksempelvis kan slike partikler dannes av høyhastighets roterende kirurgiske instrumenter.

Via knappelenken under finner du mer informasjon om dette.

Aerosoldannende prosedyrer

Tilbudet om lavterskeltesting er etablert i regi av Lyngdal kommune, etter føringer fra sentrale myndigheter som blant annet slår fast følgende: "Innen 1 . juni må et lavterskeltilbud for testing være på plass".

Se mer info under menypunktet kriterier for testing. Punkt 5, 6 og 7 omhandler lavterskeltesting.

Kriterier for testing

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19.

Ved manglende kapasitet bør grupper testes i prioritert rekkefølge:

  1. Pasient med behov for innleggelse.
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
  7. Andre med mistenkt covid-19.

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm.

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon.

Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.

Sist endret: 03.06.2020