Testsenter for covid19 i Lyngdal

Testsenteret i Lyngdal for covid19 finner du i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), Lindeveien 5 på Rom.
Testsenteret i Lyngdal for covid19 finner du i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), Lindeveien 5 på Rom.

Testposer på luftveisklinikken

Ferdige testposer med 7 hurtigtester i hver pose kan fås utlevert gratis ved henvendelse til luftveisklinikken. Disse deles kun ut til nærkontakter, og / eller på medisinsk indikasjon etter avtale med luftveisklinikken.

Personer som tester positivt på hurtigtest kontakter luftveisklinikken på telefon 979 99 600.

Alternativt 481 23 487.

Timebestilling

Å bestille time for testing kan du nå enkelt gjøre via nett. Bruk knappelenken under. Du logger deg inn via ID-porten, med kodebrikke fra banken din, bank-ID på mobil eller tilsvarende.

Timeavtale korona-test

 • F.o.m  01.09.21 avvises  alle til lavterskeltesting som ikke bor i Lyngdal, er turister i kommunen, eller er ledd i en smitterekke/ nærkontakter. I tillegg avvikles testmuligheten på søndager (budbilen går ikke før mandag).
 • Det utføres IKKE testing ved legevakten. Testing kan derfor ikke bestilles via legevaktsentralen.

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Testing ved reiser

 • Den som skal reise har selv plikt til å sette seg inn i nødvendig informasjon om regler i det landet man reiser til.
 • Time for test før reise bestilles på forhånd. Personer uten slik timereservasjon vil bli avvist.
 • Testing til koronasertifikat er gratis.
 • «Fit to fly»-helseattest koster 250 kr for barn og 500 kr for voksen.

Både testing til koronasertifikat og utstedelse av «fit to fly» helseattest vil kunne måtte nedprioriteres ved pågående smitteutbrudd.

Prøvesvar

 • Du finner selv dine prøvesvar på www.helsenorge.no
 • Pasienter kontaktes kun personlig ved påvist smitte, eller andre særtilfeller, som ved oppsporing av smitte.

Prøver tatt ved teststasjonen i Lyngdal sendes til Sørlandet sykehus i Kristiansand for analyse. I Lyngdal hentes prøver ved 10-tiden mandag til lørdag.

 • Det utføres to typer tester. Den ene er den ordinære PCR-gentesten som sendes til analyse. Denne kan det ta opp til to døgn å få svar på.
 • Det utføres også antigen hurtigtest, med svartid på 15 minutt.

Presiseringer rundt testing og isolasjon

Bruk av selvtester

Positiv selvtest bør alltid følges opp med PCR-test tatt på teststasjon innen 24 timer.

Alle har plikt til å isolere seg ved positiv selvtest. Da skal man oppholde seg på eget rom og benytte et eget bad.

Råd til isolerte og nærkontakter

Selvtest og hurtigtest, hva er forskjellen?

En hurtigtest kan være laget for profesjonell bruk i helsevesenet, eller for selvtesting. Hurtigtester beregnet på profesjonelle skal kun brukes av helsevesenet. Selvtester er til bruk for lekfolk, og skal være tydelig merket som selvtest. Les mer via lenken under.

Om selvtest og hurtigtest

Når bør du teste deg?

I tråd med myndighetenes anbefaling er mer ansvar nå flyttet over til enkeltindividet. Det som kalles nedjustert TISK, og som ble innført fra og med 27. september 2021. Altså test i stedet for karantene (test, isolasjon, smittesporing og test). Det er nå kun ubeskyttede personer som ilegges karantene. Det vil si personer som ikke er fullvaksinert eller som ikke har gjennomgått covid19-sykdom siste tolv måneder.

Foreldre anmodes om å sette seg inn i de nye reglene ettersom majoriteten av «ubeskyttede» nå er barn under 15 år.

Årsaken til at man tør nedjustere er at over 80 prosent regnes som fullvaksinerte, samt at antallet døde totalt per covid-tilfeller er fallende og lavt. I Norge har ca. 3,3 prosent av befolkningen vært covid-smittet. I Lyngdal har ca. 3 prosent av innbyggerne vært smittet. Ett dødsfall regnes som sikkert covid-relatert.

For enkeltindividet betyr dette:

 • Smittede skal fremdeles i full isolasjon.
 • Tester du positivt med en hurtigtest, så bør denne bekreftes eller avkreftes med en standard PCR-test.
 • Nærkontakter som ikke er «beskyttet» har 2 valg:
  1) Full smittekarantene med en PCR-test tidlig, og en PCR-test sent i forløpet.
  2) Forutsatt at eksponering til smittet ikke fortsetter kan man holde fram som vanlig, men med testregime. Man har da igjen 2 valg: Enten hurtigteste seg selv hver dag i 7 døgn, eller teste seg med ordinær PCR-test annenhver dag i 7 døgn.

Generell anmodning

Uvaksinerte bør teste seg én gang, gjerne straks. Følg med på egen helse i 10 dager.

 • Test deg straks om du får symptomer.

Vaksinerte/beskyttede:

 • Må teste seg ved symptomer.
 • Følg med på egen helse i 10 dager. Test deg med en gang om du får symptomer.

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid19.

Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten koronasjekk. Du finner den via knappelenken under.

Koronasjekk

Les mer om symptomer og sykdomsforløp her

DSC_7107 luftveisklinikk teststasjon LBS.jpg
Teststasjonen holder til i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter i Lindeveien på Rom. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Korona-sertifikat

Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggerne får tilgang til det ved å logge inn på helsenorge.no.

Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt.

Det anbefales at alle som kan, bruker den digitale løsningen.

Sertifikatet består av to deler:

 • Koronasertifikat for innenlands bruk
 • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Løsning for ikke-digitale brukere

For å ivareta personer som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett, er det etablert egen løsning.

Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere:

 1. Ha klart ditt fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefonen for korona:
  • Fra Norge: 815 55 015
  • Fra utlandet: +47 21 89 80 42
  • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse, kan ikke koronasertifikatet sendes. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg.

Hvis du har gyldig koronasertifikat, vil dette bli sendt deg per post.

Vær oppmerksom på at det kan ta opptil en uke før du mottar sertifikatet. Du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Trenger alle koronasertifikat?

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid19-sykdom, og resultatet hvis du har negativ koronatest.

Koronasertifikatet bidrar til gjenåpningen av samfunnet. Sertifikatet kan brukes ved grensepassering inn til Norge. For innenlands bruk kan sertifikatet også brukes på større arrangementer og kystcruise. Det norske sertifikatet er allerede klart i EU/EØS-tilpasset versjon.

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen, som er 90 dager fra utskriftsdatoen.

Luftveisklinikk på legesentrene

Fram til 6. april 2021 var det både teststasjon for covid19 og luftveisklinikk på tidligere LBS. Etter den datoen er det fastlegene som har ansvar for pasienter med luftveissymptomer med behov for legeundersøkelse, men teststasjonen forblir i lokalene på Rom, og kommunen har fortsatt ansvaret for testing og smittesporing.

 • For testing skal teststasjonen på Rom kontaktes som før, på telefon 979 99 600.

Lyngdal legesenter har ansvar for pasienter som har fastlege der, mens Konsmo legesenter har ansvar for pasienter med fastlege der.

 • Det betyr at pasienter med luftveissymptomer som trenger legetime nå må kontakte sitt legesenter for avtale.

Ved Lyngdal legesenter er det etablert et eget undersøkelsesrom med egen inngang (hovedinngangen skal ikke benyttes av luftveispasienter), og kontoret er skiltet «Legekontor luftveissymptomer». Pasientene må imidlertid vente ute i bilen til lege ringer og tar dem imot.

 • Pasienter med luftveissymptomer blir undersøkt av lege med fullt smittevernutstyr på.
 • Pasienten anbefales å benytte munnbind.

Ved akutt behov utenom kontortid mandag til fredag, og i helger eller på helligdager, kontaktes legevakten på telefon 116 117.

Registreringsplikt ved innreise

Man plikter å registrere seg digitalt før innreise til Norge. Ved grensepassering må man kunne vise til denne digitale registreringen, samt en negativ test som er under 72 timer gammel.

Innreisekarantenen er 7 døgn dersom man kan fremlegge to negative tester etter ankomst. Den første innen 24 timer, og den andre på dag 7. Det er et krav om at testen som tas på dag 7, må være en PCR-test. Altså ikke hurtigtest. Er den ikke det, er karantenetiden 10 døgn.

Dersom testing ikke er gjennomført, ilegges 10 døgns karantene.

Via knappelenkene under finner du mer informasjon om digital innreiseregistrering og krav om koronatest for innreisende til Norge.

Registreringsplikt ved innreise

Krav om test ved innreise

Ingen fritak for karantene

Innreisende til Norge som har gjennomgått covid19, er ikke lenger fritatt for karantene. Dette ble presisert av regjeringen 30. januar 2021. Før denne datoen var det slik at alle som hadde gjennomgått sykdommen siste 6 måneder, slapp karantene og ny testing.

Regelendringen skyldes utbredelsen av falske attester.

Nasjonal informasjonstelefon

Det er opprettet en nasjonal informasjonstelefon om innreise, testing og karantene.

 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 93 78 40

Covid19-test when entering Norway

The green button below gives you necessary information about requirements for a corona test when entering Norway

When entering Norway

Numbers to call

A national information telephone has been set up for entry, testing and quarantine.

 • From Norway: 815 55 015
 • From abroad: +47 21 93 78 40

Informasjonsfilm om registrering

Via lenken under deles en informasjonsfilm som forteller om krav til registrering ved innreise til Norge.

Krav ved innreise, infofilm

Covid19-vaksinering

Via lenken under finner du oppdatert informasjon om gjennomføringen av vaksinasjon i Lyngdal kommune mot covid19.

Info om covid19-vaksinering

Samleside om korona

Via lenken under finner du vår samleside om korona. Her er lenker til alle aktueltsaker som er publisert, samt medie- og innbyggemeldinger.

Samlet korona-info

Sist endret: 11.11.2021