Testsenter og luftveislegevakt i Lyngdal

Luftveislegevakten og teststasjon for covid-19 holder til i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) på Rom.
Luftveislegevakten og teststasjon for covid-19 holder til i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) på Rom.

Timebestilling

Time for lavterskel-testing bestilles på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag.

Attest på negativ test

Innbyggere som må ha en attest på negativt prøvesvar må gi beskjed om dette når det bestilles test. Testen må følges opp av legekonsultasjon når svaret foreligger.

Prøvesvar

  • Du finner selv dine prøvesvar på www.helsenorge.no
  • Pasienter kontaktes kun personlig ved påvist smitte, eller andre særtilfeller, som ved oppsporing av smitte.

Prøver tatt ved teststasjonen i Lyngdal sendes til Sørlandet sykehus i Kristiansand for analyse. I Lyngdal hentes prøver ved 10-tiden mandag til lørdag.

Det må nå påregnes fra tre døgn og inntil en uke før prøvesvar foreligger. Tiden beregnes da fra det tidspunktet prøven ankommer laboratoriet.

Om tilbudet

Luftveisklinikken på LBS ble opprettet fordi den interkommunale luftveislegevakten i Alcoa-parken i Farsund ble avviklet fra 1. juni.

Luftveisklinikkens rolle er kun å håndtere pasienter med symptomer fra luftveiene som trenger legetilsyn. Dette fordi man ikke vil ha potensielle smittebærere inn fysisk på legesenteret. Pasientene ved luftveisklinikken blir derfor undersøkt av lege i full smittevernutrustning.

DSC_7107 luftveisklinikk teststasjon LBS.jpg
Luftveislegevakten holder til i tidligere Lyngdal bo- og servicesenter på Rom. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Testing utføres også på personer som ikke har symptomer, men som skal inn til såkalte aerosoldannende prosedyrer på sykehuset, og som har fått beskjed av sykehuset om å teste seg. Aerosol er dråper eller partikler som holder seg svevende en tid i luften, og som kan inneholde smitte. Eksempelvis kan slike partikler dannes av høyhastighets roterende kirurgiske instrumenter.

Via knappelenken under finner du mer informasjon om dette.

Aerosoldannende prosedyrer

Tilbudet om lavterskeltesting er etablert i regi av Lyngdal kommune, etter føringer fra sentrale myndigheter som blant annet slår fast følgende: "Innen 1 . juni må et lavterskeltilbud for testing være på plass".

Se mer info under menypunktet kriterier for testing. Punkt 5, 6 og 7 omhandler lavterskeltesting.

Kriterier for testing

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19.

Ved manglende kapasitet bør grupper testes i prioritert rekkefølge:

  1. Pasient med behov for innleggelse.
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
  7. Andre med mistenkt covid-19.

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm.

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon.

Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.

Har du spørsmål om korona?

Korona-telefon og epost - NB! Ikke send personopplysninger på e-post, helseopplysninger m.m.
Luftveisklinikken, Rom

God og oppdatert informasjon finner du også på nettsiden til Folkehelseinstituttet.

www.fhi.no

Eventuelt kan du ringe informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015.

Innfører strengere besøkskontroll på sykehjem

Gjeldende fra tirsdag 4. august 2020 har Lyngdal kommune skjerpet inn reglene for besøk på institusjoner og sykehjemsnære omsorgsboliger. Les mer via lenken under.

Strengere besøksregime

Samleside om korona

Via lenken under finner du vår samleside om korona. Her er lenker til alle aktueltsaker som er publisert, samt medie- og innbyggemeldinger.

Samlet korona-info

Sist endret: 15.11.2020