Tid for å lese av vannmåleren

Det er igjen tiden for å sende inn avlest vannmålerstand til kommunen.
Det er igjen tiden for å sende inn avlest vannmålerstand til kommunen.
  • Fristen for å lese av vannmåleren er 31. desember.
  • Eiere av hytter og fritidseiendommer i kommunen anbefales å lese av vannmåleren ved siste besøk før årsskiftet.

Varsel om vannmåleravlesning sendes normalt ut i løpet av desember. De som ikke mottar varsel på SMS, får tilsendt avlesningskort i posten. På dette kortet står også koden for elektronisk avlesning via lenken under.

De som mottar SMS kan ikke benytte denne lenken, men må svare tilbake på SMS.

Husk å ikke ta med 0 foran tallene eller tall etter komma.

Vannmåleravlesning

Dersom du ønsker SMS-varsel ved neste avlesning, legges mobilnummer inn.

SMS om vannmåleravlesning sendes fra et mangesifret nummer, som det viser seg at en del innbyggere er skeptiske til å svare på fordi de tror det er svindel. Men det er helt trygt å svare tilbake på dette nummeret om vannmåleravlesning. Og det er gratis.

Noe du lurer på?

For spørsmål om vannmåler, avlesning og / eller fakturering av kommunale avgifter benyttes eposten under

var@lyngdal.kommune.no

Illustrasjonsbilde av en vannmåler
Når du leser av vannmåleren er det kun de første fem sifrene, lest fra venstre, som skal tas med. På eksempelet over blir det vannmålerstand 3961. 0 i starten av en tallrekke regnes ikke med. Tall etter komma og/eller røde tall skal heller ikke tas med. På eksempelet over er tallet etter komma 5, i dette tilfellet markert med sort. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 08.12.2022