Tilbud om gratis klima- og energirådgivning

Lyngdal kommune gjennomfører i 2023 en kampanje rettet mot husholdninger der boligeiere tilbys gratis klima- og energirådgivning.

Lyngdal kommune gjennomfører i 2023 en kampanje rettet mot husholdninger der boligeiere tilbys gratis klima- og energirådgivning.

Energianalyse av egen bolig kan gjøres i Energiportalen. Dette er et nettsted med energiberegningsverktøy rettet mot boligeiere, og tilbys til innbyggere i samtlige av fylkets kommuner. Lurer du på om det lønner seg å installere varmepumpe, solcellepanel eller nytt ventilasjonssystem? Tenker du på å etterisolere eller skifte vinduer? På Energiportalen kan du teste ut store og små tiltak, og finne ut hva som passer deg og din økonomi best.

Gjennom Energiportalen får innbyggerne en objektiv energianalyse av egen bolig. En ser effekten av ulike energitiltak og hva en kan spare i kilowattimer, kroner og CO2-utslipp.

Lenke til Energiportalen

  • Energiportalen er gratis å bruke for deg som bor i kommunen.

Digital befaring

Som en del av denne klima- og energirådgivningskampanjen vil det i begrenset omfang også gis tilbud om gratis og uforpliktende energirådgivning i form av digital befaring. Dette er en objektiv rådgivning tilpasset boligens tilstand og husholdningens økonomi. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og Eeffy AS, men selskapene har ingen egne kommersielle interesser i dette. Derfor kan tilbudet formidles gjennom Lyngdal kommunes kanaler. Det er Agder fylkeskommune som har inngått avtalen, og som har anmodet Agders kommuner om å bidra til å gjøre tilbudet kjent. Kampanjen er finansiert av fylkeskommunen.

Tilbudet om gratis digital befaring er imidlertid svært begrenset i omfang, og er basert på første person til mølla-prinsippet. I utgangspunktet gis tilbudet til maksimalt fem boligeiere. Målgruppen for kampanjen er helårsboliger. Tilbudet om gratis energirådgivning gis ikke til hytter / fritidsboliger, leiligheter og borettslag.

Dersom du ønsker å registrere deg for slik digital befaring med energirådgiver registrerer du deg via knappelenken under. Befaringen tar ca. en time.

Lenke: Registrer deg for rådgivning

  • Digital befaring er den foretrukne måten. Men konsultasjon kan også gjennomføres over telefon.

Med dagens høye strømpriser og økende fokus på ENØK-tiltak antas det at interessen for å få gratis hjelp til å spare strøm og energi vil være stor, så dersom du ønsker en slik gratis konsultasjon med energirådgiver må du ikke tenke deg om for lenge. Det tilbys som nevnt over kun fem slike konsultasjoner i Lyngdal kommune.

Bilde av to personer som ser på vinduer
Gjennom Energiportalen kan boligeiere blant annet få svar på hvilke energitiltak som egner seg for deres bolig. Eksempelvis bytting av dører og vinduer. Foto: Bård Gudim

Ekstratilbud

Kampanjen med gratis energirådgivning løper fram til mars, og er et ekstratilbud i forbindelse med lanseringen av Energiportalen for Agder, politisk forankret i hovedutvalget for næring, klima og miljø i Agder fylkeskommune.

Gjennom denne lavterskel-kampanjen kan boligeiere blant annet få svar på hvilke energitiltak som egner seg for deres bolig. Det være seg:

  • Etterisolering
  • Bytting av vinduer og dører
  • Installasjon av varmepumpe
  • Hvordan etablere solcelle-anlegg eller andre alternative energikilder
  • Få råd om ladeløsninger for elbil
  • Informasjon om hvilke støtteordninger som finnes for ulike ENØK-tiltak

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker mindre energi og dermed også får redusert strømutgiftene. Å bruke mindre energi, eller gå over til fornybare energikilder, er dessuten et godt klimatiltak.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 30.10.2023