Tilbud om skogbruksplan i Lyngdal

Skogeiere i Lyngdal får nå ikke bare tilbud om å lage nye skogbruksplaner. Planene er også på tilbud!

Skogeiere i Lyngdal får nå ikke bare tilbud om å lage nye skogbruksplaner. Planene er også på tilbud!

Flere av de eksisterende skogbruksplanene i Lyngdal er bortimot 25 år gamle, og eldre. Nå får skogeiere i gamle Lyngdal kommune tilbud om å bestille nye planer. Med tilskudd. Såfremt skogbruksplanen bestilles innen 20. januar 2021. Det er AT Skog som har fått oppdraget med å lage de nye skogbruksplanene.

En skogbruksplan gir en samlet oversikt over ressursene i skogen din, og inneholder forslag til hvordan eiendommen bør drives etter økonomiske og miljømessige hensyn. Dette er et godt og viktig verktøy for å planlegge bærekraftig skogpleie og drift. Skogbruksplanen gir deg blant annet en oversikt over aldersfordeling og tømmervolum i egen skog, og grunnlag for mer korrekte prisberegninger ved hogst.

  • For skogeiere som bestiller skogbruksplan innen 20. januar 2021 gis det statstilskudd på 60 prosent.

Skogeierne i gamle Audnedal kommune inngår ikke i dette i takstprosjektet. Grunnen er avgrensningen i grunnlagsdataene som brukes til å lage skogbruksplanene.

Via knappelenkene under finner du tilbudsbrev til skogeiere, lenke til informasjonsbrosjyre og informasjon publisert på hjemmesiden til Fylkesmannen i Agder, samt lenke bestillingsskjema.

Tilbudsbrev til skogeiere

Informasjonsbrosjyre

Infoside fylkesmannen

Skjema for bestilling

Kontaktpersoner

Atle Skjørestad, skogbruksansvarlig Lyngdal kommune

Kjetil Vinje, prosjektleder AT Skog

Illustrasjonsbilde skogbruksplan.png

Sist endret: 05.02.2024