Tilskudd til inkludering av barn og unge

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er kunngjort for 2022 og at søknadsskjemaet er publisert.

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er kunngjort for 2022 og at søknadsskjemaet er publisert.

Les selve utlysningen HER.

Søknadsfristen er 17. desember 2021. Vi anbefaler at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye.

Veileder

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Dere kan søke om tilskudd for inntil tre år.

 

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

For all øvrig informasjon viser vi til tilskuddsordningens nettside.

Kontaktpersoner i Lyngdal kommune:

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Kontaktpersoner i Bufdir:

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere på:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Kontakt_oss/

Sist endret: 26.11.2021