Se budsjettdokumentene her

Forslaget til 2022-budsjett og handlingsplan for perioden 2022 til 2025 ble presentert på budsjettkonferansen torsdag 4. november. Her finner du alle dokumentene.

Forslaget til 2022-budsjett og handlingsplan for perioden 2022 til 2025 ble presentert på budsjettkonferansen torsdag 4. november. Her finner du alle dokumentene.

Inviterte deltagere til budsjettkonferansen, som var lagt til Rosfjord Strandhotell, er folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjon.

Programmet for dagen
 • 08.30 – 08.45: Velkommen/innledning
 • 08.45 – 09.30: Statsbudsjettet, KOSTRA (kommune-stat-rapportering), demografi, forslag til budsjett 2022 og handlingsplan 2022-2025
 • 09.30 – 10.15: Spørsmål og kommentarer
 • 10.15 – 10.30: Pause
 • 10.30 – 11.15: Presentasjon av budsjett for kommunedirektør og kommunalsjefområder
 • 11.15 – 11.45: Presentasjon av budsjett for kultur
 • 11.45 – 12.30: Lunsj
 • 12.30 – 13.15: Presentasjon av budsjett for grunnskole og voksenopplæring
 • 13.15 – 13.30: Pause
 • 13.30 – 14.00: Presentasjon av budsjett for barnehage
 • 14.00 – 14.30: Statlig finansierte omsorgstjenester (SIO-prosjektet)
 • 14.30 – 14.45: Pause
 • 14.45 – 15.15: Presentasjon av budsjett for virksomheten Servicesenter helse og velferd
 • 15.15 – 15.45: Presentasjon av budsjett for virksomheten Forebygging og livsmestring
 • 15.45 – 16.15: Presentasjon av budsjett for virksomheten Habilitering
 • 16.15 – 17.15: Middag
 • 17.15 – 18.00: Presentasjon av budsjett for virksomheten Institusjon og hjemmetjenester
 • 18.00 – 18.30: Presentasjon av budsjett for Tekniske tjenester
 • 18.30 – 18.45: Pause
 • 18.45 – 19.45: Presentasjon av budsjett/handlingsplan for investeringer
 • 19.45 – 20.00: Oppsummering/avslutning
Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk innleder budsjettkonferansen på Rosfjord. Foto: Ole Åsmund Brattfjord

Dokumentene

Via knappelenkene under kan du laste ned kommunedirektørens forslag til budsjett samt presentasjonene som ble holdt under budsjettkonferansen. I trekkspillmenyen gebyrer 2022 kan de ulike virksomhetens forslag til gebyrregulativer lastes ned.

Budsjett 2022 - kommunedirektørens forslag

Regnskapsskjema kom.dir forslag - oppdatert etter ny regjering sitt forslag

Overordnet presentasjon budsjettkonferansen 041121

Barnehage budsjettkonferansen 041121

Forebygging og livsmestring budsjettkonferansen 041121

Institusjon og hjemmetjeneste budsjettkonferansen 041121

Kirkelige fellesråd budsjettkonferansen 041121

Kommunedirektør og kommunalsjefer budsjettkonferansen 041121

Kultur budsjettkonferansen 041121

Oppvekst budsjettkonferansen 041121

Servicesenter helse og velferd budsjettkonferansen 041121

Statlig initiert omsorg (SIO) budsjettkonferansen 041121

Tekniske tjenester budsjettkonferansen 041121

Kostra- og nøkkeltall Lyngdal 2020

Gebyrer 2022

Gebyrregulativ 2022 barnehage

Gebyrregulativ 2022 helse og velferd

Gebyrregulativ 2022 kulturskolen

Gebyrregulativ 2022 landbruk

Gebyrregulativ 2022 Lyngdal havn

Gebyrregulativ 2022 SFO

Gebyrregulativ 2022 vann, avløp, renovasjon, slam og feiing

Utleiepriser 2022 kommunale bygg

Lokal forskrift for regplan, bygge- og delesaker, oppmåling og seksjonering

Momentum budsjettnotat - Lyngdal kommune VAR 2022

Momentum budsjettnotat - Lyngdal kommune RBO 2022

 

Inviterte deltagere på budsjettkonferansen er folkevalgte, tillitsvalgte og administrasjon. I forgrunnen ses kommunalsjef for Økonomi og dokumentsenter, Elin Rugland Falkum. Foto: Ole Åsmund Brattfjord
Rosfjord strandhotell sett fra sjøen.jpg
Rosfjord Strandhotell var åstedet for budsjettkonferansen 2021. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 05.02.2024