Tre stedsnavn til vurdering

Oppstart av navnesak for stedsnavn rundt Hausvik, Oftenes og Løland.

Oppstart av navnesak for stedsnavn rundt Hausvik, Oftenes og Løland.

I forbindelse med adressering av veier i Lyngdal kommune har Statens kartverk reist navnesak på tre stedsnavn i kommunen. Dette er gjort fordi kommunens forslag til navn avviker med det som er registrert i kartverkets databaser. Navnesaken reises for å avklare hva som skal være riktig skrivemåte for følgende navn:

Gårdnr 211 - Løland

Navnesaken dreier seg i utgangspunktet om hvordan stedsnavnet Lølandsvannet skal skrives. Kartverket har registrert tre ulike skrivemåter:

Lølandsvann
Lølandsvannet
Lølandsvatnet
Språkrådet har ikke spesielle merknader til selve gårdsnavnet Løland. Kommunen ønsker derfor innspill på skrivemåten/uttalen av stedsnavnet Lølandsvann/Lølandsvannet/Lølandsvatnet. 

(Deler av dette vannet ligger i Lindesnes kommune, og det vil også hentes inn uttalelser fra denne kommunen). 

Gårdnr 11 - Hausvik

Utgangspunktet for navnesaken er hvordan stedsnavnet Hausvikstranda skal skrives. Dette er et fellesnavn for gård nr 10 og gård nr 11. Det er registrert tre ulike skrivemåter: 

Hausvikstranden
Husvikstrånda
Hausvikstronda
For gårdnr 10 bruksnr 5 er det i tillegg registrert skrivemåten Østre Hausvikstranden og Østre Hausvikstrand. 

Statens kartverk ønsker en avklaring av skrivemåten for disse navene og Lyngdal kommune ber med dette om innspill. For selve gårdsnavnet Hausvik vil det også bli foretatt en avklaring om det skal skal skrives Hausvik eller Hausvig. Det bes også om innspill på dette. 

Gårdnr 215/215 - Oftenes

Kartverket har registrert to ulike skrivemåter for dette gårdsnavnet:

Oftenes
Optenes
Det bes med dette om innspill til skrivemåte for dette gårdsnavnet. 

Innspill kan sendes på epost til Lyngdal kommune - post@lyngdal.kommune.no. Spørsmål kan rettes til virksomhetsleder for kultur.

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Frist for å sende innspill: 23.10.2020. 

(Alle eiere av berørte bruk vil bli tilskrevet direkte). 

Sist endret: 05.02.2024