Ukrainske flyktninger i Lyngdal

I Lyngdal er det opprettet akuttmottak for ukrainske flyktninger i bygningene til gamle Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) på Rom og på Kvåstunet.
I Lyngdal er det opprettet akuttmottak for ukrainske flyktninger i bygningene til gamle Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) på Rom og på Kvåstunet.
Інформація для біженців з України, які приїхали в Лінгдал після 10 березня та проживають в приватному житлі в комуні Лінгдал

Якщо ви не зареєструвались після прибуття та не подали заяву на захист, зверніться якнайшвидше до поліції в Крістіансанді. Запис на прийом за телефоном 38 13 60 00 або електронною поштою agder.asyl@politiet.no

Детальніша інформація за посиланням https://www.politiet.no/tjenester/opphold-i-norge-og-asyl/krigen-i-ukraina/slik-soker-ukrainske-borgere-kollektiv-beskyttelse-i-norge/#undefined

Вам також потрібно зв’язатися з комуною Лінгдал, контактна особа Kristine Andreassen (Крістіне Андреассен) за електронною поштою kristine.andreassen@lyngdal.kommune.no або за телефоном 38 33 40 00, запитуйте Kristine. З вами проведуть розмову, щоб ознайомитись з саме вашою ситуацією та нададуть інформацію.

Kontaktinformasjon

For helsetjenester og helsekartlegging til en person i mottaksfase:

For henvisninger, spesialisthelse, tuberkulose-undersøkelse eller lignende:

Gjelder det person som bor på mottak i Lyngdal og skal bosettes i din kommune? Ta kontakt med:

 • Solsiden mottak, telefon 904 07 321
 • Kvåstunet mottak, telefon 452 85 035

Gjelder det person som bor på mottak i din kommune og skal bosettes i Lyngdal?

 • Ta kontakt med flyktningetjenesten NAV Lyngdal, telefon 55 55 33 33.

Øvrige henvendelser rettes til koordinator for kommunale tjenester i mottak. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Ved flytting til andre kommuner

For flyktninger fra Solsiden og Kvåstunet som bosettes i andre kommuner blir helseopplysninger fortløpende sendt fra Lyngdal til aktuell ny bosettings-kommune.

Ved eventuelle spørsmål om dette kontaktes leder for helsestasjonen, Anne Bjørnevåg, på telefon 995 36 980.

Om mottakene i Lyngdal

Mottaket på ROM er privat og drives i et samarbeid mellom Solsiden Lyngdal AS og Hero Norge. På dette mottaket er det foreløpig plass til 345 beboere.

Det er også etablert akuttmottak ved Kvåstunet. Dette drives av Sana og har plass til 120 beboere.

Det vil variere hvor lenge de som ankommer mottakene blir der før de bosettes i kommunen, eller flytter videre til annet mottak før de kan bosettes.

I tillegg ankommer det flyktninger som bor hos venner og bekjente. Altså at de innkvarteres i private boliger. Det er viktig at alle disse også registrerer sin ankomst ved regionalt registreringssenter. For flyktninger i Lyngdal er dette på politihuset i Kristiansand. Dette bør alle gjøre så fort som mulig.

De bør så ta kontakt med koordinator i kommunen for å melde fra om sin ankomst og boforhold, og for å avtale videre kontakt og oppfølging.

Både flyktninger som bor i mottak og i private hjem har rettigheter til kommunale tjenester. Det er først og fremst helsetjenester, opplæring, bolig og livsopphold. Disse tjenestene ytes av de aktuelle kommunale avdelinger, og arbeidet samkjøres av koordinator.

Det vil i tillegg være viktig for flyktningers trivsel, integrering og meningsfylt hverdag at de får mulighet å være i aktivitet og delta i lokalsamfunnet. Man er da avhengig av det gode apparatet med frivillige i kommunen. Vi vet det er mye erfaring, engasjement og ressurser som vil være til hjelp for flyktningene. For at hjelpen skal være mest mulig effektiv, hensiktsmessig og koordinert, så vil kommunen jobbe for å ha løpende dialog og samarbeid med det frivillige apparatet.

Kan du hjelpe?

Dagtilbud for barn

I samarbeid med frivillige og Solsiden mottak vil Lyngdal kommune etablere et dagtilbud for barn under skolealder som bor på mottak. Dagtilbudet skal ha fokus på sosial og fysisk aktivitet, omsorg, praktisering av norsk språk og samtidig gi avlastning for foresatte.

Dagtilbudet vil være på Solsiden mottak, for på den måten ha nærhet til trygge omsorgspersoner i kjente omgivelser.

For å få lokaler som er gode nok for barn og voksne er det behov for bidrag fra lokalsamfunnet.

Vi trenger:

 • gulvtepper, så store som mulig (gjerne vegg-til-vegg-tepper)
 • sofaer
 • hyller/oppbevaring
 • esker/bokser
 • leker for å bruke ute og inne
 • 2-3 solide kjøkkenbord, som gjerne kan omgjøres til lav høyde (for eksempel ved å forkorte bordben)
 • små stoler/sitteplasser (benker, saccosekker, stoler og lignende for barn)
 • madrasser
 • kjøleskap
 • bilder/plakater som skaper farge og liv på vegger for barna
 • gode og solide puter, gjerne så store som mulig

Vi er avhengig av at bidrag leveres direkte på Solsiden mottak. For å avtale levering kontakt Fatin Abdulwahid på telefon 412 61 315.

Takk for alle gode bidrag og støtte!

Bolig

Det vil fremover bli et stort behov for boliger når flyktninger skal bosettes i kommunen. Dersom du har bolig tilgjengelig for utleie, ta kontakt med NAV Lister på telefon 901 08 996.

Frivillig arbeid

Det er stort behov for frivillig innsats fremover i forhold til flyktninger. Lyngdal kommune hadde et informasjonsmøte 30.03 om hvilke områder det trengs hjelp på. Her følger info som ble lagt frem på møtet:

Dagtilbud til barn fra 1 – 5 år

Det gis et tilbud om omsorg, aktivitet, lek og læring til barn under skolealder fra mandag – torsdag fra kl. 10 – 14. Tilbudet er lokalisert på Solsiden mottak, og det er behov for frivillige som kan bidra. Det er ønskelig at man deltar hele dagen når man er med. Tilbudet legger opp til både inne- og uteaktiviteter og vil ledes av en kommunalt ansatt barne- og ungdomsarbeider som setter program, dagsplan og fordeler oppgaver. Du kan delta faste dager, eller enkeltdager når det passer. Man lager liste med oversikt over frivillige, du må melde fra minst to dager før dagen du skal delta. Hvis du har mulighet til å delta så tar du kontakt med Fatin på 47 51 20 92 på dagtid.

Skoletilbud barn i grunnskole

Etter påske starter Lyngdal kommune undervisningstilbud for barn fra 6 – 16 år. Det gis et tilrettelagt grunnskoletilbud med hovedfokus på norskopplæring. Undervisningen gis både i klasserom og som praktisk rettet aktivitet. Tilbudet gjennomføres på dagtid i lokaler til Voksenopplæringen på Rom. Det vil være et behov for frivillige som kan delta. Tilbudet ledes av en kommunalt ansatt pedagog som setter program og læreplan. Det er ønskelig at frivillige deltar hele dagen de dagene man er med. Det er også ønskelig at frivillige har mulighet til å bistå over noe tid for å få mest mulig kontinuitet i tilbudet. Dette vil for eksempel være ideelt for pensjonister med noe tid til overs! Dersom du tenker du har mulighet å bidra, så kan du ta kontakt med Jenny A. Hodnemyr på mail Jenny.Aprilia.Hodnemyr@lyngdal.kommune.no eller på telefon 977 68 125.

Hverdagstolking

Det er opprettet en gruppe med frivillige som har norsk- ukrainsk kompetanse til å bidra med tolking i hverdagssituasjoner. Det kan være når det er arrangementer og tilstelninger og aktiviteter. Det er opprettet et digitalt system for bestilling og utføring av tolkeoppdrag. Det kan også være bruk for frivillig som har engelsk- ukrainsk kompetanse. Dersom du ønsker å bidra i tolkegruppen, så kan du kontakte Alla Steffensen på mail allaly@hotmail.com eller på telefon 48 35 63 57

Flyktningevenn

Lyngdal Frivilligsentral har et tilbud som heter Flyktningevenn. Her melder du dine muligheter til å bidra som venn til enkeltpersoner eller familier. Man avtaler omfang og tider med den man er flyktningevenn for. Det vil variere hvordan man gjennomfører; det kan være turer i nærmiljø, litt praktisk hjelp, norsktrening o.lign. Formålet er at flyktningene har sosial aktivitet, bygger nettverk og blir kjent i nærmiljøet. Hvis dette kan være noe for deg, så kan du kontakte Beate M. Johnsen på mail Beate.Marie.Johnsen@lyngdal.kommune.no eller telefon 945 06 020.

Innlevering av klær og utstyr

Organisasjonen Barn fra Ukraina tar imot klær. Disse sendes både til Ukraina, samt at organisasjonen har en avtale med mottakene at flyktninger kan være med å bidra med og sortere og pakke og at de også kan motta klær de har behov for. Se eget avsnitt om innlevering av klær.

Når det gjelder innlevering av større ting/ møbler, så har man behov for konkrete ting til Dagtilbud for barn på mottaket. Se eget avsnitt om dagtilbud til barn. Utover dette har man pr nå ikke muligheter til å ta imot større utstyr/ møbler da man ikke har lagringskapasitet.

Aktiviteter/ arrangementer/ tilstelninger

Det er flere frivillige lag/ foreninger og menigheter som har startet aktiviteter og arrangementer for flyktninger. Misjonskirken har sosialt treffsted for voksne, ungdom og barn onsdager fra 17 – 19. Kontakt Arnold Seglem på mail arnoldseglem@hotmail.com eller telefon 467 80 402 hvis du vil bidra.

Lyngdal menighet har sosialt treffsted på Kirkesenteret. Kontakt Siri Syrstad på mail siri@lyngdal.kirken.no hvis du vil bidra. Det vil fremover både være jevnlige aktivitetstilbud som startes opp og det vil være enkeltarrangementer.

Hvis du har mulighet til å bidra på faste aktivitetstilbud for barn/ ungdom/ voksne, så kan du sende mail til Barbro Aaberg på barbro.aaberg@lyngdal.kommune.no. Det vil utarbeides en liste der man har oversikt over interesser og kapasitet, og du kontaktes etter hvert som det oppstår konkrete behov for hjelp.

Gruppen "Ukraina - Lyngdal" arrangerer enkeltaktivteter som f.eks. friluftsturer. Se facebookside «Ukraina – Lyngdal» eller ta kontakt med Per Kåre Holdal på mail per-kaare@holdal.no hvis du vil bidra.

Besøk facebooksiden her

Har du spørsmål utover dette, kontakt koordinator for de kommunale tjenestene til ukrainske flyktninger. Henvendelser besvares fortløpende hverdager mellom kl. 11 og 15. Det anbefales å sende mail, men telefon og SMS er også mulig.

Organisasjonen Barn fra Ukraina

Den felleskirkelige organisasjonen Barn fra Ukraina organiserer hjelpesendinger, og tar imot klær, utstyr og leker. Har du noe du ønsker å gi, kan dette leveres til det gamle Rimibygget i sentrum, Kirkeveien 18. Det er åpent mandag til fredag fra kl. 11 – 17.

Ukraina-aktuelt i Lyngdal

Barn hjelper barn

Ukrainas ambassadør besøker Lyngdal

Fronter hjelpeaksjon for Ukraina

Frigjøringsdagen markeres

Kontaktinfo koordinator

Ukrainaflagg med kommunelogo.jpg

Sist endret: 25.08.2022