Se førstegangsbehandlingen av Hausvik-planen i UMPT

Tirsdag 30. august lå detaljreguleringsplanen for Hausvik industriområde på bordet til førstegangsbehandling i det politiske utvalget for miljø, plan og teknisk (UMPT).

Tirsdag 30. august lå detaljreguleringsplanen for Hausvik industriområde på bordet til førstegangsbehandling i det politiske utvalget for miljø, plan og teknisk (UMPT).

I forkant av møtet var utvalgets medlemmer på befaring i Hausvik. På selve møtet, som var i Lyngdal rådhus, var det fullt opp også med publikum. Så dette er åpenbart en sak som følges med stor interesse blant de som er berørt av planene. Dette var også eneste saken til dette møtet i utvalget.

Mot en stemme besluttet utvalget å legge detaljreguleringsplanen for Hausvik industriområde ut på høring og offentlig ettersyn, i tråd med kommunedirektørens innstilling.

Møtet ble overført direkte på Kommune-TV. Via lenken under kan du se opptaket fra møtet.

UMPT om Hausvik-planen

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling med sakliste samt referatsakene til møtet.

UMPT 300822 salen med tilhørere Hausvik-planen.png
Som bildet viser var det godt med publikum til stede i kommunestyresalen da UMPT førstegangsbehandlet Hausvik-planen. Foto: Skjermdump fra Kommune-TV
Hausvik-illustrasjon UMPT 300822.png
Illustrasjonen viser forslag til ny reguleringsplan fullt utbygd, sett fra Eitlandsneset

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 06.06.2023