UMPT i opptak

Opptaket fra møtet i det politiske utvalget for miljø, plan og teknisk ligger nå tilgjengelig i TV-arkivet.

Opptaket fra møtet i det politiske utvalget for miljø, plan og teknisk ligger nå tilgjengelig i TV-arkivet.

Tirsdag 23. mai kunne du på Kommune-TV følge overføringen fra UMPT, utvalget for miljø, plan og teknisk. Dersom du gikk glipp av sendingen, eller ønsker å se hele eller deler av møtet i reprise, ligger opptaket nå tilgjengelig i TV-arkivet.

Blant sakene som ble behandlet var forslag til detaljreguleringsplan for boliger i Sveneviklia, behandling av klage fra statsforvalteren på dispensasjon for oppført brygge, pir og platting til fritidseiendom på Selørodden og behandling av flere andre klagesaker i tillegg. Utvalget fikk også på bordet en prinsippsak knyttet til behandling av søknader om bruksendring fra fritidsbolig til bolig.

Opptaket finner du via knappelenken under.

Lenke: UMPT tirsdag 23. mai

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling med sakliste og referatsakene til møtet.

Bilde av podiet og talerstol under UMPT-møtet
Skjermbilde fra sendingen på Kommune-TV. Fra venstre ses Morten Sikveland (frp), fagsjef Harald Øyvin Hol og utvalgsleder Bernt Mushom (H).

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 24.05.2023