UMPT og kulturutvalget i opptak

20. og 21. september kunne du på Kommune-TV følge sendinger fra henholdsvis UMPT og utvalget for kultur og samskaping. Nå kan du se møtene i reprise.

20. og 21. september kunne du på Kommune-TV følge sendinger fra henholdsvis UMPT og utvalget for kultur og samskaping. Nå kan du se møtene i reprise.

Tirsdag 20. september var det nytt møte i det politiske utvalget for miljø, plan og teknisk - populært kalt UMPT. Før møtet ble satt i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus kl. 16, og sendingen startet, var utvalgets medlemmer ute på befaring. Turen gikk da til Hundingsland i Austad og til Herdalen. Befaringene gjaldt førstegangsbehandling av to detaljreguleringsplaner, for henholdsvis boliger/fritidsboliger og næringsområde. Dette var også de to første sakene på dagsorden til dette møtet, som totalt omfattet 14 politiske saker. I tillegg forelå det også flere referatsaker.

Møteinnkalling med sakliste og referatsakene til møtet kan lastes ned i Kommune-TV. Opptaket finner du via knappelenken under.

UMPT tirsdag 20.09.22

Onsdag 21. september var turen kommet til det politiske utvalget for kultur og samskaping. På dagsorden til dette møtet var blant annet flere søknader om tilskudd fra Olsokfondet, og reglement og rutiner for tilfeldig utleie av lokaler og arealer i Lyngdal kommune. Opptaket fra møtet finner du via lenken under.

Kultur og samskaping 21.09.22

Kultur og samskaping 210922.jpg
I møtet 21. september behandlet utvalget for kultur og samskaping blant annet utleiereglementet for kommunale bygg og arealer. På bildet er Arbeiderpartiets Johan Ekeland på vei til talerstolen. Foto: Skjermdump Kommune-TV

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 06.06.2023