Ungdom søkes til sommerjobber

Er du mellom 16 og 20 år og kan tenke deg en sommerjobb i Lyngdal kommune? Da kan du søke allerede nå!

Er du mellom 16 og 20 år og kan tenke deg en sommerjobb i Lyngdal kommune? Da kan du søke allerede nå!

Kommunen ønsker å ansette 10 til 16 ungdommer denne sommeren. Sommerjobbene vil bli organisert gjennom Frivilligsentralen, med arbeidsoppgaver både i Lyngdal sør og Lyngdal nord.

Er du mellom 16 og 20 år, og har lyst til å jobbe i tidsrommet uke 25 til 32, er det bare å kaste seg rundt og søke.

  • Siste frist for å sende inn søknad er 23. april.

Etter søknadsfristens utløp vil aktuelle kandidater bli kalt inn til gruppeintervju. På den måten får ungdommene også verdifull erfaring med hvordan ansettelsesprosesser foregår i arbeidslivet.

– I forbindelse med intervjuene vil ungdommene blant annet få vist seg gjennom sosiale og artige felles oppgaver, sier personalrådgiver i Lyngdal kommune, Kristin Opsahl. De som ansettes må like å jobbe i team, og evne å ta ansvar. Dette er ting som søkerne skal få «kjenne litt på» gjennom gruppeoppgavene som de i intervjuprosessen blir utfordret på å løse.

Bilde av ungdom i gruppearbeid
I intervjuprosessen blir de unge sommerjobb-søkerne blant annet utfordret på å løse praktiske oppgaver i fellesskap. Foto: Kristin Opsahl, Lyngdal kommune

Sommerens arbeidsoppgaver blir blant annet å betjene BUA, rydding, stell og vedlikehold av ute- og inneområder, turistvert på biblioteket og være kommunens «ansikt utad», lage aktiviteter for barn og unge i nærområdet, og andre forefallende oppgaver i kommunens ulike virksomheter. Det skal også ansettes egne arbeidsledere.

Ungdommene som ansettes tilbys inntil fire ukers sommerjobb, med stillingsprosent etter ønske og behov. Nødvendig oppfølging og opplæring vil bli gitt.

Mer info om sommerjobbene, og søknadsskjema, finner du via lenken under.

Lenke: Sommerjobb for ungdom

Barn i lek
Blant arbeidsoppgavene som listes opp er å lage aktiviteter for barn og unge i nærområdet. Foto: Bufdir

Kontaktpersoner

For ytterligere informasjon kan du kontakte:

  • Beate Marie Johnsen, leder av frivilligsentralen i Lyngdal. Telefon: 945 06 020
  • Jorunn Bakke Flottorp, leder av frivilligsentralen Konsmo/Byremo. Telefon: 945 30 938

Sist endret: 06.06.2023