Unødvendige reiser frarådes

Kriseledelsen i Lyngdal kommune fraråder unødvendige reiser til steder med høyt og økende smittetrykk. Som for eksempel Kristiansand, Arendal og Oslo.

Kriseledelsen i Lyngdal kommune fraråder unødvendige reiser til steder med høyt og økende smittetrykk. Som for eksempel Kristiansand, Arendal og Oslo.

Særlig er kriseledelsen urolig over smittesituasjonen i Kristiansand. På grunn av nærheten, og innbyggernes bevegelsesmønster, både fra Kristiansand og til Kristiansand.

Inntil situasjonen er under kontroll og smitten på retur anmodes derfor Lyngdals innbyggere på det sterkeste om å avstå fra alt som kan kalles unødvendige reiser til Kristiansand, og andre steder med høyt smittetrykk.

  • Det presiseres at jobbreiser til Kristiansand og Arendal, for de som ikke har mulighet for hjemmekontor, regnes som en nødvendig reise.

Treningssentre i Lyngdal, samt Sørlandsbadet, anbefales å ikke ta imot kunder fra Kristiansand og Arendal.

Generelt frarådes det i tiden framover å delta på organisert fritidsaktivitet på tvers av kommunegrenser.

Jobber du i eller planlegger å reise til en annen kommune, må du gjøre deg kjent med hvilke tiltak som gjelder i kommunen du reiser til.

  • Anbefalingene gjelder fram til påske.

Sist endret: 06.06.2023