Midler for inkludering av barn og unge

BUFDIR har igjen åpnet for søknader til den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge. Søknadsfrist for å få midler i 2023 er 18. november.
BUFDIR har igjen åpnet for søknader til den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge. Søknadsfrist for å få midler i 2023 er 18. november.

Både frivillige aktører (eksempelvis lag og foreninger), private og offentlige instanser kan søke. Kontaktperson for ordningen i Lyngdal kommune er kultursjef Jan Seland.

  • Søknadsfrist er fredag 18. november 2022. 

Midlene det søkes om nå deles ut i 2023. Totalt utgjør potten som skal fordeles 225 millioner kroner. Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du via lenkene under:

www.bufdir.no

Full utlysningstekst

Søknadsskjema

Barn i lek, hentet fra Bufdir.jpg
Illustrasjonsfoto: Bufdir/Tine Poppe

Kontaktperson

Jan Seland
3. etasje Lyngdal kulturhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 27.10.2022