Utsetter flyttingen til helsehuset

Flyttingen av beboere til Lyngdal helsehus er utsatt på ubestemt tid.
Flyttingen av beboere til Lyngdal helsehus er utsatt på ubestemt tid.

Dette var opprinnelig planlagt å skulle skje i uke 17. Det vil fortløpende bli vurdert når flyttingen kan gjennomføres. Estimater anslår at bølgetoppen for koronasmitten kan komme i mai/juni. Dersom det slår til kan det bli høsten før flyttingen til helsehuset kan gjennomføres.

  • Befaring for pårørende og brukere som skulle holdes mandag 30 og tirsdag 31 april er avlyst.
  • Åpen dag 2. april er avlyst.
  • Det meste av personellopplæring er også utsatt. Kun noen nøkkelpersoner vil bli gitt enkel opplæring.

Prosjektleder og brukerkoordinator for Lyngdal helsehus, Ingunn Skretting, informerer om det nå jobbes intensivt med å ferdigstille helsehuset slik at det raskest mulig kan bli operativt for kommunen. Dette dersom det må tas i bruk til alternative plasser.

Statusrapport fra møtet i kriseledelsen mandag 16. mars kan du lese via pressemeldingen under.

Pressebulletin 160320

Hygieneplakat.jpg

 

Sist endret: 16.03.2020