Viktig info om besøk på institusjoner

Pårørende til pasienter på Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter har fått utvidet mulighet til å besøke sine nære. Forutsatt at alle påkrevde rutiner følges.
Pårørende til pasienter på Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter har fått utvidet mulighet til å besøke sine nære. Forutsatt at alle påkrevde rutiner følges.

Både besøk på institusjonene og turbesøk må avtales på forhånd. Besøkende må i tillegg signere en avtale der de forplikter seg til å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer for smittevern.

Besøkende registrere seg

 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.

- Folkehelseinstituttet har fortsatt retningslinjer for besøk som skal ivaretas. Vi setter pris på den hjelpen besøkende gir oss med å følge disse retningslinjene, for å ivareta sine nærmeste. Vi er også pålagt å føre registrering på hvem som er på besøk, for eventuelt senere smittesporing. Dette er det viktig at alle besøkende hjelper oss med, slik at om det skulle komme smitte, er vi raske med å få stoppet videre spredning, sier virksomhetsleder for Institusjonstjenester i Lyngdal kommune, Hildegunn Vik Risnes.

For besøk til omsorgsboliger på helsehuset, se under "Tidspunkt for besøk".

Telefoner for å avtale besøk

Alle besøk på institusjon må avtales på forhånd. Dette gjøres med den enkelte avdeling.

Lyngdal helsehus
Avdeling: Telefon:
Fløy A og B 418 67 350
Fløy C 418 67 360
Fløy D og E 418 67 370

 

Byremo omsorgssenter
Avdeling: Telefon:
Langtid/korttid 38 28 12 90
Skjermet 38 28 12 96

 

Tidspunkt for besøk

Dette er besøkstidene:

 • Hverdager: Kl. 10-12 og kl. 16-18
 • Helg- og helligdager: Kl. 14-18

For besøk til beboere i omsorgsboligene på helsehuset er det ikke satt opp besøkstider. Besøkende til omsorgsboliger ringer på helsehusets porttelefon, eller på telefon 418 68 940.

Også besøkende til omsorgsboliger må fylle ut eget skjema.

Rutiner ved besøk

Noen punkter som institusjonstjenester ønsker besøkende være forberedt på:

 • Ansatte møter besøkende ved hovedinngangen. Dersom besøkende må vente litt, er det fordi ansatte er opptatt i pasientarbeid. De kommer så fort de kan. Ber om forståelse for dette.
 • Besøkende må utføre håndhygiene ved ankomst, og når pasientrom/institusjon forlates. Gjelder også om besøket foregår utendørs.
 • Det er ikke anledning til opphold i fellesrom, stue, kjøkken osv. Besøkende henvises direkte til pasientrom (se retningslinje under).
 • For å kunne opprettholde kravet om 1 meters avstand, kan det kun være 2 besøkende om gangen på pasientrommet.
 • Retningslinjen om avstand bør tilstrebes. Det som er viktig er å unngå ansikt til ansikt (se retningslinjene under).
 • Når besøket er over, benyttes alarmknappen til pasient for å gi beskjed til personalet om dette. Vent på rommet til personalet kommer.
FHI sine retningslinjer for besøk i institusjon

Dette er Folkehelseinstituttets retningslinjer for besøk, og som må ivaretas ved besøk på Lyngdal kommunes institusjoner.

I forkant av besøk:

 • Fysiske besøk må avklares med institusjonen i forkant. De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene følges. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. For mer informasjon se Helsedirektoratets anbefalinger for vurdering av besøk. Ved unntak må smittevernrådene i avsnittet «Råd når personer med luftveissymptomer eller i hjemmekarantene unntaksvis får komme på besøk» følges (nedenfor).

Under besøk:

 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende.
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
 • Besøkende bør gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Hvis pasienten/beboeren ikke har enerom, må besøk tilrettelegges i besøksrom e.l.
 • Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker.
 • Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker, men her kan det gjøres lokale vurderinger om berøring kan finne sted, men en bør prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt. Vurderingen bør ta hensyn til smittespredning i lokalsamfunnet (kommunen) og risiko for alvorlig sykdom hos den som får besøk og øvrige beboere i institusjonen.
 • Pasienter/beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Pasient/beboer bør utføre håndhygiene når de besøkende forlater rommet.
 • Besøkende bør informeres om at de ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.

I etterkant av besøk:

 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregår, eksempelvis dørhåndtak, armlener, brytere, toalett mv., må rengjøres eller desinfiseres etter besøket.

Generelt

At det nå åpnes for besøk på helse- og omsorgsinstitusjonene er blant annet på bakgrunn av situasjonsbildet med 0 registrert korona-smittede i Lyngdal kommune. Per dags dato er også institusjonene i tilnærmet normal drift.

Byremo omsorgssenter Hallgeir Fiddan 1 - utsnitt.jpg
Byremo omsorgssenter. Foto: Hallgeir Fiddan

Å legge til rette for besøk på institusjon med de smitteverntiltakene som for tiden gjelder, krever uansett noe ekstra personalressurser. Derfor åpnes det for besøk kun innenfor de ovenfor angitte tidsrom.

Dersom situasjonsbildet endrer seg i negativ retning, kan det på nytt bli innført besøksforbud. Avhengig av hvilke retningslinjer sentrale myndigheter legger til grunn.

Kontaktinformasjon

Institusjonstjenester: 418 68 930 – med valgmeny for avdelinger på Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter.

Dagsenter for eldre: 418 68 941 – med valgmeny for dagsenter på Lyngdal helsehus og dagsenter på Konsmo og Byremo.

Sist endret: 03.06.2020