Vaksinering av 16- og 17-åringer

Det er bestemt at 16- og 17-åringer skal vaksineres. Vi i Lyngdal kommune har allerede begynt på denne gruppen da vi hadde doser til overs i forrige uke.

Alle som er bosatt i Lyngdal vil bli innkalt til time ut fra folkeregisteret, og trenger ikke melde seg på. De som går på videregående skole i Lyngdal vil også få tilbud om å ta vaksinen her, uavhengig av bostedskommune.

Info sendes ut til alle videregående skoler der elever fra andre kommuner kan melde seg på. De som ikke har fylt 16 år på vaksinedagen må fylle ut samtykkeskjema som de får utdelt.

Det planlegges videre vaksinering av denne aldersgruppen i uke 36 og 37.

Sist endret: 09.09.2021