Utbruddet på helsehuset er over

Smitteutbruddet på Lyngdal helsehus vurderes nå å være over.
Smitteutbruddet på Lyngdal helsehus vurderes nå å være over.

Smitten startet i tilknytning til dagsenteret på helsehuset. Antall smittetilfeller registrert siden 15. oktober og fram til fredag 29. oktober er 46.

Vaksinedekningen blant smittede beboere er 100 prosent. Tre av pasientene ble kortvarig innlagt på sykehus. Samtlige eldre er nå i god almenntilstand og utbruddet tilknyttet helsehuset ansees å være over.

Kartlegging av vaksinasjonsgrad

Den foreløpige kartleggingen av helsepersonellets vaksinasjonsdekning viser at 70 prosent av den totale arbeidskraften på Lyngdal helsehus er vaksinert. Ved Kvås bofellesskap er tallet 100 prosent, mens det i habiliteringstjenesten ligger på 85 prosent.

Men det er grupperinger med uvaksinerte, hvor graden i en gruppe går helt ned til 40 prosent vaksinasjonsdekning. Samtlige tre siste klyngeutbrudd i Lyngdal sentrerer rundt slike grupperinger av uvaksinerte.

Blant ansatte unge friske har det vært registrert influensalignende symptomer i større eller mindre grad.

Blant de 18 pårørende som er smittet utad (sekundærsmitten), er seks vaksinerte. Det vil si en vaksinasjonsdekning på 33 prosent.

Observasjonene gjort i Lyngdal ved de 3-4 siste smitteutbruddene er at grupperinger av uvaksinerte synes å være generatorer for smittespredningene i alle utbruddene.

Siste dagene er det tilkommet tre nye smittede ansatte i habiliteringstjenesten, hvorav to er uvaksinerte. Det er også tilkommet en del smitte blant eldre, uten omsorgstjenester, som har vært på et eldretreff i Farsund nylig. Kun én av disse er uvaksinert.

Slitne ansatte

Ifølge kommuneoverlege Henriette Pettersen ansees situasjonen i Lyngdal nå ikke som faretruende. Men observasjoner under dette utbruddet er at helsevesenet er betydelig preget og slitne av koronaperioden.

Det er kommunisert ut at alle uvaksinerte ansatte anbefales å vurdere egen rolle som ansatt i helse og omsorg, overfor kommunens tjenestemottakere. Kriseledelsen er kjent med at enkelte ansatte har reagert på denne formuleringen, og presiserer at dette ikke må leses som at uvaksinerte ansatte må vurdere sin stilling. Det var ikke hensikten. Dette er kun en henstilling til kommunens uvaksinerte helsearbeidere om å tenke grundig gjennom risikoen de kan utgjøre for sårbare tjenestemottagere, og en anmodning om å vaksinere seg dersom det ikke ligger helsemessige årsaker til grunn for at de takker nei til vaksine.

Nedjustert «TISK» innebærer at enkeltindividet tillegges økt egetansvar.

Smittesituasjonen i Lyngdal

Samleside om korona

Sist endret: 29.10.2021