Skolestart i Lyngdal kommune

Grunnskolene i Lyngdal begynner nytt skoleår torsdag 18. august.

Tidspunkter for skolestart

 • Berge barneskole, Å barneskole og Årnes skole starter kl. 08.40, og avslutter kl. 14.20
 • Kvås skole: kl. 08.25 til 13.10
 • Lyngdal ungdomsskole: kl. 08.40 til 14.20
 • Konsmo skole: kl. 08.05 til 13.50
 • Byremo barneskule: kl. 08.25 til 14.05
 • Byremo ungdomsskule: kl. 08.25 til 14.11
 • Voksenopplæringen, avdeling Rom: kl. 08.15 til 13.50
 • Voksenopplæringen, avdeling Byremo: Kl. 08.25 til 14.05
 • Innføringsgruppe for barn (i lokaler til Voksenopplæringen på Rom): Kl. 08.40 til 12.30

Kulturskolen starter undervisningen i uke 34.

Lenke til skoleruta 2022

Lenke til skoleruta 2023

Velkommen til nytt skoleår!

Med hilsen
Ingrid Alden, virksomhetsleder Oppvekst

Huskeregler for 6-åringer på skolevei

Mange nye førsteklassinger er spente på hvordan det blir å starte på skolen. Men mange, særlig foreldre, er like spente på skoleveien, og hvordan den skal være trygg og sikker for de små. Trygg Trafikk har derfor utarbeidet noen felles anbefalinger og råd som de deler nå ved inngangen til et nytt skoleår.

Her er noen gode huskeregler for 6-åringer på skolevei for første gang:

 • Bruk øynene! Se deg alltid godt for når du er ute i trafikken
 • Bruk ørene! Det er ikke alltid du kan se biler som kommer. Hør også etter om det kommer en bil du ikke ser bak et hus, rundt en sving eller over en bakketopp
 • Stopp opp! Stopp alltid opp før du går over en vei. Se, hør og sjekk at det er klart
 • Bruk refleksvest! Den gule fargen gjør at du syns godt i dagslys og refleksstripene vil lyse i mørket når det kommer biler. Når du blir sett, er du tryggere
Trygg skolevei - bilde (002).JPG
Trygg Trafikk har utarbeidet noen felles anbefalinger og råd som de deler nå ved inngangen til et nytt skoleår.

Informasjonsmateriell

Trygg Trafikks brosjyre «6-åringer på skolevei» er et foreldrehefte, men også en god veiviser og rettesnor for skole og lærere. Trafikkopplæring handler om mer enn regler. Det handler om å forebygge ulykker i et lengre perspektiv, og om å danne gode holdninger tidlig, både hjemme og på skolen.

Der det er mulig anbefales det at barna gå til skolen. Fysisk aktivitet og frisk luft gjør barna mer opplagte på skolen. Er det flere som går, blir det også færre biler på skoleveien. Det gjør skolens nærmiljø både tryggere og triveligere.

Noen barn må av ulike grunner bli kjørt til skolen, enten i bil eller med buss, og brosjyren «6-åring på skolevei» inneholder også gode råd for hvordan dette kan fungere best mulig.

Brosjyren laster du ned via knappelenken under.

6-åringer på skolevei

Trygg Trafikk har i tillegg utarbeidet brosjyrene «Særlig farlig eller vanskelig skolevei» og «Sykling på skolevei». Førstnevnte tenkt som veileder til både foreldre og saksbehandlere som skal gi god informasjon rundt vurderingen av om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig – eller ikke, og handler om elevers rett til gratis skoleskyss.

Særlig farlig skolevei

Sykling på skolevei

Aktuelle lenker

Har du en trafikksikker hekk?

Råd om sikkerhetsutstyr

Barnas trafikklubb

Nullvisjonen Agder

 

Sist endret: 11.08.2022

>