Vil du være gjestebud?

Lyngdal kommune søker engasjerte personer til å være gjestebud. Kan du tenke deg å bidra?

Lyngdal kommune søker engasjerte personer til å være gjestebud. Kan du tenke deg å bidra?

Det handler om arbeidet med den nye kommunens første kommuneplan. Nærmere bestemt det som gjerne omtales som samfunnsdelen av kommuneplanen. Den som handler om langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet. Hva vi ønsker at Lyngdal kommune skal være!

– Kommunen er til for innbyggerne. Da skulle det bare mangle at ikke innbyggerne involveres i arbeidet med kommuneplanens innhold, sier Linn Gyland. Folkehelsekoordinator i Lyngdal kommune, og prosjektleder for arbeidet med kommuneplanen.

Ønsker gjestebud

Sammen med rådgiver Marius H. Thoresen søker hun nå engasjerte innbyggere som kan tenke seg å være gjestebud. Det vil i all enkelhet si å inivitere andre innbyggere til gruppearbeid med kommuneplanen som tema. Et slikt gjestebud gjennomføres uten kommunal deltakelse. Kommunens rolle er å eie oppdraget ved å gi konkrete spørsmål som det ønskes tilbakemelding på.

Dette er de fem spørsmålene gjestebudet skal ta for seg:

  • Hva liker du best med Lyngdal?
  • Hva kjennetegner de gode møteplassene?
  • Hvordan kan du bidra til et mer inkluderende lokalsamfunn?
  • Hvordan kan vi hjelpe hverandre på tvers av generasjoner?
  • Samfunnet må redusere klimagassutslipp, hvordan kan du bidra til dette?
Linn Gyland og Marius Thoresen med skravlekopp.JPG
Linn Gyland og Marius H. Thoresen er overbevist om at gjestebud vil oppleves som en trivelig og inkluderende arbeidsform, utenfor rådhus og offisielle møterom. Som bildet viser fant de i alle fall selv raskt tonen da de satte seg ned for å samtale over "Skravlekoppen". Foto: Ole Aa. Brattfjord

– Den som ønsker å være gjestebud kan invitere folk hjem til seg, eller finne andre passende arenaer. Hvor gjestebudet holdes, og hvor mange de ønsker å invitere, er helt opp til den enkelte. Men av praktiske årsaker bør det ikke være for mange. Men alt dette tar vi en dialog om når de som ønsker å være gjestebud melder seg. Det trenger heller ikke bare være privatpersoner som arrangerer gjestebud. Lag og foreninger kan være vertskap. Det samme kan bedrifter. Fra oss får de helt konkrete spørsmål, eller oppgaver om du vil, som det skal jobbes med under gjestebudet, sier Thoresen.

Thoresen og Gyland håper mange melder sin interesse for å være gjestbeud, med god spredning i både alder, interesser, yrker og geografi.

Trygge rammer

– Den tradisjonelle måten å involvere innbyggere i arbeidet med en kommuneplan har gjerne vært å arrangere folkemøter. Svakheten med den arbeidsformen er gjerne at det blir de samme personene som kommer på slike møter. Ved å arrangere gjestebud håper vi å bringe inn flere stemmer i arbeidet med kommuneplanen. At terskelen for å delta kanskje blir litt lavere. For på gjestebudet vil diskusjonene foregå i trygge rammer, blant kjente, sier de.

Ny metode

Gjestebud har aldri tidligere vært prøvd som metode i Lyngdal kommune. De er derfor naturlig nok svært spent på responsen.

– Dette er nytt for oss alle. Men vi vet det har vært forsøkt i andre kommuner, med hell. I nye Lyngdal kommune er det dessuten et uttalt mål å legge til rette nettopp for denne typen samskaping og innbyggerinvolvering, sier Gyland og Thoresen.

Linn Gyland vil i tillegg benytte seg av Skravlekoppen for å komme i kontakt med innbyggere.

– Jeg tar med meg Skravlekoppen til både Alleen og Byremo, for å møte folk og ha gode samtaler om framtidens kommune. Datoene for dette vil bli kunngjort via kommunens facebookside, sier Gyland.

På selve gjestebudet legges det opp til enkel servering. Disse kostnadene dekkes av kommunen.

Kontaktinformasjon

– Det vi ønsker nå er at personer som kan tenke seg å være gjestebud tar kontakt. Og da helst så snart som mulig, sier Marius H. Thoresen.

Ønsker du å være vertskap, kan Thoresen kontaktes på epost via lenken under, eller på telefon 992 23 835.

Epost Marius H. Thoresen

Linn Gyland og Marius Thoresen pressekonferanse.JPG
Linn Gyland og Marius H. Thoresen inviterte til pressekonferanse for å fortelle om at Lyngdal kommune nå tar i bruk gjestebud som metode i arbeidet med kommuneplanen. Foto: Ole Aa. Brattfjord

Sist endret: 05.02.2024