Barnehageplass

Lyngdal kommune minner om fristen for å søke barnehageplass kommende barnehageår, som er 1. mars.

Lyngdal kommune minner om fristen for å søke barnehageplass kommende barnehageår, som er 1. mars.

Felles søknadsskjema for alle barnehagene finner du via lenken under.

Lenke til barnehage-skjema

Søknadsfristen er 1. mars

  • Alle må søke elektronisk.
  • Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke med i hovedopptaket.

Hjelp kan fås ved henvendelse til barnehagemyndighet 476 42 360, eller styrer i den enkelte barnehage. Du finner kontaktinformasjon via lenken under.

Lenke: Barnehager i Lyngdal

Barn som har plass i dag og som ønsker å beholde denne uten endring trenger ikke søke på nytt.

Barn som ønsker endringer i oppholdstid eller eventuelt bytte av barnehage må søke om dette nå.

Det er viktig at alle som ønsker barnehageplass kommende barnehageår søker innen fristen. Det gjelder for alle barn født innen utgangen av november foregående år.

Skal et barn ha rett til barnehageplass, må søknaden være sendt innen fristen 1. mars.

Lenke: Barnehageloven §16, om rett til plass i barnehage

 

Barnehagemyndighet Lyngdal kommune

Sist endret: 16.01.2023