Tilrettelagt barnehagetilbud

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barnehageloven § 37 pålegger kommunen å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. For å ha rett til tilrettelegging etter loven må barnets funksjonsnedsettelse være av en slik art at det kreves tilrettelegging utover det som er innenfor barnehageeiers plikt. Kommunens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er nødvendig for at barnet skal nyttiggjøre seg av barnehageplassen.

Målsettingen med tilrettelegging etter § 37 er ikke en endring eller utvikling hos barnet, men det å bygge ned de barrierene som gjør at barnet ikke kan ta i bruk barnehagetilbudet i likhet med andre barn.

Informasjon om tilrettelagt barnehagetilbud

Rutiner for saksgang og behandling

Skjema

Tilrettelagt barnehagetilbud

Dersom du søker tilrettelagt barnehagetilbud, husk også å beskrive barnets nedsatte funksjonsevne i feltet hvor du redegjør for behovet.

Sist endret: 24.06.2021