Avdelingene

Konsmo barnehage har tre avdelinger.

 

Eventyrstova

Eventyrstova en ei avdeling med barn født i 2017 og 2018. Tilsammen er de 23 barn og 5 ansatte.

På Eventyrstova er vi opptatt av at barna skal trives og bli trygge barn i barnehagen. Vi legger vekt på en god barnehage start for både barn og foreldre. Mye skal læres,
og vi ønsker å fremme god utvikling gjennom lek og sosialt samspill med andre barn og voksne.
Vi jobber mye med relasjonsbygging til barna og bruker Være sammen

Pedleder: Marit Kristensen 

marit.ladstein.kristensen@lyngdal.kommune.no

Pedleder: Liv Astrid Rasmussen

liv.astrid.rasmussen@lyngdal.kommune.no

Pedleder: Hildegunn Birkeland

hildegunn.lid.birkeland@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Janet Meland

janet.meland@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Marion Seland

marion.seland@lyngdal.kommune.no

 

Månedsplan Eventyr

Årsplan del II Troll Eventyr 2022 2023.

 

Kvitveisen

Kvitveisen er ei avdeling med 9 barn født i 2019. Det er 4 ansatte. På Kvitveisen vil vi at barna skal trives og at avdelingen er en god plass å være. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna gjennom lek og hverdagslige gjøremål, slik at barna lykkes i samspill med andre barn. Gjennom leken skal barna få et lystbetont møte med språket. Vi har også fokus på språk i samlingsstunder, hverdagsrutiner (spesielt under måltid) og i lesestunder.
Vi kommer til å ha fokus på vennskap dette året, og jobber mye med å skape gode relasjoner mellom barn og de voksne, og barna seg imellom

 

Pedleder: Linda Ågedal

linda.agedal@lyngdal.kommune.no

Pedleder:  Liza Å Bakke

liza.akseth.bakke@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Elin Olsen

elin.olsen@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Randi B Midtbø

randi.b.midtbo@lyngdal.kommune.no

 

Månedsplan Kvitveisen

Årsplan del II Kvitveisen 2022 2023.

 

 

Avd. Trollstova/eventyr

 

Blåklokka

Blåklokka er en avdeling med barn født i 2020 og 2021. Tilsammen er vi 8 barn og 3 ansatte.

Blåklokka vil vi at barna skal trives og at avdelingen er en god plass å være. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna gjennom lek og hverdagslige gjøremål, slik at barna lykkes i samspill med andre barn. Gjennom leken skal barna få et lystbetont møte med språket. Vi har også fokus på språk i samlingsstunder, hverdagsrutiner (spesielt under måltid) og i lesestunder.
Vi kommer til å ha fokus på vennskap dette året, og jobber mye med å skape gode relasjoner mellom barn og de voksne, og barna seg imellom.

 

Pedleder: Anne Kristine Høyland

anne.kristine.hoyland@lyngdal.kommune.no

Pedleder: Linda Ågedal

linda.agedal@lyngdal.kommune.no

Fagarbeider: Elin Olsen

Fagarbeider: Randi Midtbø

randi.b.midtbo@lyngdal.kommune.no

 

Månedsplan Blåklokka

Årsplan del II Blåklokka 2022 2023.

 

 

 

Avd. Kvitveisen
Avd. Blåklokka

Sist endret: 28.10.2022