Foreldremøter

Her publiseres møteinnkalling og referater

Her publiseres møteinnkalling og referater

Foreldremøter holdes minimum to ganger i løpet av barnehageåret; høst og vår. I Lyngtua har vi 3 foreldremøter.

- Ordinært oppstarts møte

- Tema møte

- Møte for nye foreldre/foreldre som har barn som går over fra liten til stor avdeling

 

Felles for hele barnehagen

Invitasjon til felles foreldremøte 10 nov 2022Foreldremøte 1.png

Lerka

Spurven

Blåmeisen

Hakkespetten

Linerla

Havørna

Førskoleklubben

Referat førskoleklubben høsten 2022

 

Sist endret: 27.10.2022