Smittevern

Fra virksomhetsleder

  • Informasjon fra virksomhetsleder

Fra styrer

Vi ønsker at Lyngtua barnehage er en frisk barnehage - fri fra smitte. Dette gjelder selfølgelig alle former for smitte. 

Vi har også ansvar for små og sårbare barn med ulik helseutfordringer. Vi har lav terskel for å sende hjem barn med symptomer. eller redusert allmenntilstand. Gi barna tid til å bli friske. Vi ber om forståelse for dette. 

- Sammen skal vi forebygge.

Lenker

Les mer på FHI

Husk at vi har 48 timer karantene i forbindelse med oppkast diare. Da er det at barna skal være hjemme i 48 t siden sist hendelse. 

 

 

Sist endret: 27.10.2022