Avdelingene

Lyngtua barnehage har i år 6 avdelinger.

SPURVEN 

Småbarnsavdeling med barn fra 1-3 år.

På Spurven er vi opptatt av at barna skal trives og bli trygge barn i barnehagen.
Vi legger vekt på en god barnehage start for både barn og foreldre. Mye skal læres,
og vi ønsker å fremme god utvikling gjennom lek og sosialt samspill med andre barn og voksne.
Vi jobber mye med relasjonsbygging til barna og bruker Være sammen aktivt i hverdagen.

 

Månedsplan Spurven

Pedledere: Bjørg Diana Tislavoll, Janet Helene Skille

BLÅMEISEN

Småbarnsavdeling med barn fra 1-3 år.

På Blåmeisen er vi opptatt av at barna skal trives og bli trygge barn i barnehagen.
Vi legger vekt på en god barnehage start for både barn og foreldre. Mye skal læres,
og vi ønsker å fremme god utvikling gjennom lek og sosialt samspill med andre barn og voksne.
Vi jobber mye med relasjonsbygging til barna og bruker Være sammen aktivt i hverdagen.

Månedsplan Blåmeisen

Pedleder:  Anne Lise Solbraa Larsen

LERKA

Småbarnsavdeling med barn fra 1-3 år.

På Lerka er vi opptatt av at barna skal trives og bli trygge barn i barnehagen.
Vi legger vekt på en god barnehage start for både barn og foreldre. Mye skal læres,
og vi ønsker å fremme god utvikling gjennom lek og sosialt samspill med andre barn og voksne.
Vi jobber mye med relasjonsbygging til barna og bruker Være sammen aktivt i hverdagen.

Månedsplanen Lerka

Pedleder: Liv Reidun Økland

HAKKESPETTEN

Stor barns avdeling fra 3-6 år.

På Hakkespetten vil vi at barna skal trives og at avdelingen er en god plass å være. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna gjennom lek og hverdagslige gjøremål, slik at barna lykkes i samspill med andre barn. Gjennom leken skal barna få etablere vennskap. 
Vi har stort fokus på vennskap og sosial kompetanse og jobber mye med å skape gode relasjoner mellom barn og de voksne, og barna seg imellom.

Månedsplan Hakkespetten

Pedleder: Linda Bente Berntsen, Elisabeth Sindland

LINERLA

Stor barns avdeling fra 3-6 år.

På Linerla vil vi at barna skal trives og at avdelingen er en god plass å være. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna gjennom lek og hverdagslige gjøremål, slik at barna lykkes i samspill med andre barn. Gjennom leken skal barna få etablere vennskap. 
Vi har stort fokus på vennskap og sosial kompetanse og jobber mye med å skape gode relasjoner mellom barn og de voksne, og barna seg imellom.

Månedsplanen Linerla

Pedleder: Johanne Buø-Andersen, Tonje Birkeland

HAVØRNA

Stor barns avdeling fra 3-6 år.

På Havørna vil vi at barna skal trives og at avdelingen er en god plass å være. Vi jobber med å bygge gode relasjoner til barna gjennom lek og hverdagslige gjøremål, slik at barna lykkes i samspill med andre barn. Gjennom leken skal barna få etablere vennskap. 
Vi har stort fokus på vennskap og sosial kompetanse og jobber mye med å skape gode relasjoner mellom barn og de voksne, og barna seg imellom.

Månedsplan Havørna

Pedleder: Ingrid Jorun Eliassen,  Camilla Øijord Øvsteland

Førskoleklubben

Referat fra foreldremøter: se foreldresamarbeid.

Lyngtua barnehage førskoleplan 2022-2023.pdf

Lekbasert foreldremøte høsten 2022.pdf

Årshjul for overgang barnehage-skole revidert april 2021.pdf.pdf

Sist endret: 27.10.2022