Praktisk informasjon

Taushetsplikt

Alle som arbeider i barnehagen er underlagt taushetsplikt.  Det betyr at det personalet får kjennskap til om barnet og familien, ikke formidles videre til andre. Det samme gjelder for alle som er i barnehagen; vikarer, studenter, lærlinger, utplasserte fra Nav etc.

Måltider i barnehagen

Hos oss får barna servert lunsj og fruktmåltid. Dersom barna ikke har spist frokost hjemme kan de ta med nistepakke og spise i barnehagen. Frokosten må være ferdig spist til kl 9.00, så de barna som kommer etter kl.8.45 må ha spist frokost hjemme. 

Vi legger tilrette for at barna skal få god tid rundt måltidene, og vi voksne spiser sammen med dem. Måltidene er også en pedagogisk arena der barna får medvirke og delta aktivt. De er med på forberedelse, tilberedning og rydding. Vi varierer mellom brød/ knekkebrød måltider, varm mat, havregrøt og salatbord. Her gjør de ulike avdelingen det litt ulikt, men alle skal ha variert mat og vi følger helsedirektoratets kostråd. Alle barna får tilbud om melk eller vann til måltidene. Vi kan også ha varm kakao eller toddy med på tur når der er kaldt. 

Vi har et sundt kosthold. Kaker serverer vi ikke, så ved bursdagsfeiringer har ikke barna med kaker.  Is, kjeks og saft forkommer en sjeldent gang i forbindelse med helt spesielle anledninger. 

Vi tar også hensyn til barn som har særlige behov knyttet til mat og måltider. De som har behov for annen mat på grunn av allergier, får det etter fremvist legeerklæring. 

Alle barn og voksne betaler kostpenger.  (Se  Hva koster det? )

 

Klær/bleier

Det er viktig at alle barn har klær til alle årstider og ekstra skift i barnehagen. Dette er foreldre sitt ansvar.

I garderobene på avdelingene har alle barn egne hyller hvor de kan ha klær og skift. Vi har også luftavfuktere i alle grovgarderober slik at tøy skal kunne tørke i løpet av natten, men det er viktig at tøy da henges opp slik at det blir mulig. Dette er også noe foreldrene har ansvar for sammen med personalet. Er tøyet for bløtt, tørkes det ikke og må da tas med hjem for tørk. 

Barna har med egne bleier. Vanligvis har foreldre med bleiepakker og så gir personalet beskjed når det er tid for å ha med nye bleier igjen. Ønsker en annen løsning avtales det med personalet. 

Bursdager

Vi feirer med egne samlinger for barnet som fyller år. Vi flagger, synger, de får krone, de som vil får bursdagskappe på og hvis de vil kan de sitte på egen bursdagsstol. Hva som skjer under selve samlingen kan variere fra avdeling til avdeling, men alle barna kan velge en liten "gave" fra koffert/kiste. Det er viktig at den som har bursdag blir gjort stas på, men vi er også opptatt av at barn er forskjellige og vi gjør ikke noe som de ikke syns er greit. 

 

Egne leker

Det er som hovedregel ikke lov å ha med egne leker i barnehagen. Dersom noen har behov for å ha med en trygg ting hjemmefra i perioder, får de selvfølgelig det. Dette er individuelt og avtales på hver avdeling. Av og til kan det også hende at en har "ta med dag" og da kan barna ha med noe å vise/leke med. Barnehagen er ikke ansvarlig for det som tas med.

 

Klager

 

Parkering

Barnehagen har ikke egen parkeringsplass, men foreldre kan benytte parkeringsplassene til Lyngdal misjonskirke og Lyngdal kirkesenter ved levering og henting. Lyngdal er en trafikksikker kommune og vi er en trafikksikker barnehage som betyr at vi ønsker at alle rygger inn når de parkerer. Det er heller ikke lov å gå ifra bilen på tomgang.

 

Ferie

Barn i barnehagen skal ta ut fire uker ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker må tas ut sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. Les vedtekter for mer informasjon. 

Oppsigelse

Oppsigelse av barnehageplassen må sendes skriftlig til kommunen. Det er to måneders oppsigelse, og den løper fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er mottatt. Dersom barnehageplassen sies opp etter 1.april, blir det fakturert foreldrebetaling ut barnehageåret. Det er kun mulig å si opp deler av en tildelt plass ved hovedopptakets frist 1.mars. Led vedtekter for mer informasjon.

 

Sist endret: 26.10.2020