Skjema barnehage og SFO

Skjemaoversikt for barnehage og SFO

For å søke plass i barnehage eller SFO benyttes samme skjema.

Søk ny plass eller endring

Åpen søknad (utenfor kommunen)

Godta eller avslå plasstilbud

Oppsigelse av plass

Medisinering

Skal du søke redusert betaling / gratis kjernetid må du også sende inntektsopplysninger / skattemelding til kommunen. Dette for raskere saksbehandling.

Redusert betaling/gratis kjernetid

Tilrettelagt barnehagetilbud

Kontaktinformasjon og samtykke

Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav, norskkrav, pedagognorm eller minimumsnorm

Sist endret: 16.09.2020