Spesialpedagogisk hjelp

Hva sier loven?

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Spesialpedagogisk hjelp, retningslinjer

Barnehageloven § 31

Skjema

Skjema for kontaktinformasjon og samtykke

Lenke: Spesialpedagogisk hjelp, samtykke

Lenke: Kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte (barnehage)

Sist endret: 08.09.2022