Influensa- og koronavaksine

Her finner du oppdatert informasjon om influensa- og koronavaksinering høsten 2023.

Her finner du oppdatert informasjon om influensa- og koronavaksinering høsten 2023.

Oppdatert 22.11. 2023

Korona-vaksine på helsestasjonen

Siste dag med kommunalt tilbud om drop in influensavaksinering var mandag 20. november. Nå må fastlege eller apotek oppsøkes for vaksinering mot influensa.

Covid-vaksine kan fås på helsestasjonen. Her er det ikke tilbud om drop in, kun timebestilling. Det gjøres via epost, eller over telefon.

 • Time for korona-vaksine må gjøres før onsdag 13. desember.

Helsestasjonen kan kontaktes på telefon 38 33 40 90, eller per epost via lenken under.

Lenke: Epost timebestilling vaksine

Passer ikke oppsatt dato for koronavaksinering er det mulig å sjekke info i nabokommuner, eventuelt kontakte vaksinekontoret Sørover i Kristiansand, på telefon 38 04 31 35. Timebestilling kan også gjøres via vaksinekontorets nettside eller per epost.

Lenke: Nettside vaksinekontoret

Lenke til epost vaksinekontoret

 • Koronavaksine er gratis

Har du allerede tatt influensavaksine hos lege eller på apotek, bør det gå en uke før du tar covidvaksine.

Hvem anbefales influensavaksine?

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig (ref. FHI):

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem (blir vaksinert på helsehuset og Byremoheimen)
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper:

Les mer her om influensavaksinasjonsprogrammet

Hvem anbefales oppfriskningsdose med koronavaksine?

Målgrupper for ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst-/vintersesongen 23/24, anbefalt av Folkehelseinstituttet:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
 • Gravide

Influensavaksinering illustrasjonsbilde.jpg

Sist endret: 22.11.2023