Hjemmetjenester

Om virksomheten

Virksomheten Hjemmetjenester har det utøvende ansvaret for tilbud om hjemmehjelp og andre helsetjenester i hjemmet. Hjemmetjenester har også ansvar for sykepleieklinikk, hverdagsmestring og dagsenter for eldre og demente.

Kontaktinformasjon

Sentralbord Virksomhet for institusjonstjenester: 418 68 930 - med valgmeny for Lyngdal helsehus eller Byremo omsorgssenter.

Dagsenter: 418 68 941 (ikke Byremo)

Hjemmetjenesten Byremo: 906 13 702

Hjemmetjenesten Lyngdal: 418 68 940

Virksomhetsleder

Anne Sanden Kvinen
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 19.05.2020