Hjemmetjenester

Om virksomheten

Virksomheten Hjemmetjenester har det utøvende ansvaret for tilbud om hjemmehjelp og andre helsetjenester i hjemmet. Hjemmetjenester har også ansvar for sykepleieklinikk, hverdagsmestring og dagsenter for eldre og demente.

Kontaktinformasjon

Hjemmetjenester privat og omsorgsboliger: 418 68 940 - med valgmeny for avdelingene som jobber ut fra Lyngdal helsehus, Konsmo og Byremo.

Virksomhetsleder

Anne Sanden Kvinen
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 13.10.2020