Hjemmetjenester

Om virksomheten

Virksomheten Hjemmetjenester har det utøvende ansvaret for tilbud om hjemmehjelp og andre helsetjenester i hjemmet. Hjemmetjenester har også ansvar for sykepleieklinikk, hverdagsmestring og dagsenter for eldre og demente.

Kontaktinfo virksomhetsleder

Anne Sanden Kvinen
Lyngdal helsehus, Bergesletta 2
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 09.12.2019