Fysioterapeuter i Lyngdal

Private fysioterapeuter

Under finner du en oversikt over fysioterapeuter som mottar driftstilskudd fra Lyngdal kommune. Og hvor de holder til. At de mottar tilskudd innebærer at fysioteraputene, som i utgangspunktet er selvstendig næringsdrivende, forplikter seg til å drive sin virksomhet i Lyngdal kommune. Samt at kommunen kan legge føringer for hvor virksomheten skal ligge.

Sørlandsbadet

Sørlandsbadet manuell- og fysioterapi

Sentrum, Alleen 16

  • Stefan Imler, tlf. 901 81 80, epost: stefan-i@online.no
    Barnefysioterapeut.
  • Anne Tone Tuen Imler, tlf. 928 34 511

Lyngdal Fysikalske institutt, Abraham Berges gate 2

Konsmo, helsesenteret

Kontaktinfo kommunale fysioterapeuter

I tillegg har Lyngdal kommune egne kommunalt ansatte fysioterapeuter. Disse er tilknyttet virksomheten Servicesenter helse og velferd, avdeling for helse og rehabilitering.

Kommunale fysioterapeuter

Avdeling helse og rehabilitering

Sist endret: 26.10.2020