Fysioterapeuter i Lyngdal

Private fysioterapeuter

Under finner du en oversikt over fysioterapeuter som mottar driftstilskudd fra Lyngdal kommune. Og hvor de holder til. At de mottar tilskudd innebærer at fysioteraputene, som i utgangspunktet er selvstendig næringsdrivende, forplikter seg til å drive sin virksomhet i Lyngdal kommune. Samt at kommunen kan legge føringer for hvor virksomheten skal ligge.

Sørlandsbadet

 • Arnt Gunnar Høyland Lund, tlf. 415 51 311, epost: arnt@sorlandsbadet.no
 • Åshild Mønsås, tlf. 906 55 756, epost: aashild@sorlandsbadet.no
  Mønsås har i tillegg mastergrad i manuellterapi.
 • Even Johansen Frisell, tlf. 459 62 355 (onsdager kl. 12.30-13), epost: evenjf@hotmail.com
  Manuellterapeut og fysioterapeut.
  Frisell er i vikariat for Joachim Holand, som er ute i to års permisjon fra 1. januar 2020.
  Holand er spesialist i muskel/skjelett-fysioterapi.
 • Hans Meberg, tlf. 459 52 615, epost: hansmeb@broadpark.no

Sørlandsbadet manuell- og fysioterapi

Sentrum, Alleen 16

 • Stefan Imler, tlf. 901 81 80, epost: stefan-i@online.no
  Barnefysioterapeut.
 • Anne Tone Tuen Imler, tlf. 928 34 511

Lyngdal Fysikalske institutt, Abraham Berges gate 2

Konsmo, helsesenteret

Kontaktinfo kommunale fysioterapeuter

I tillegg har Lyngdal kommune egne kommunalt ansatte fysioterapeuter. Disse er tilknyttet virksomheten Servicesenter helse og velferd, avdeling for helse og rehabilitering.

Kommunale fysioterapeuter

Avdeling helse og rehabilitering

Sist endret: 12.03.2021