Fysioterapeuter i Lyngdal

Private fysioterapeuter

Under finner du en oversikt over fysioterapeuter som mottar driftstilskudd fra Lyngdal kommune. Og hvor de holder til. At de mottar tilskudd innebærer at fysioteraputene, som i utgangspunktet er selvstendig næringsdrivende, forplikter seg til å drive sin virksomhet i Lyngdal kommune. Samt at kommunen kan legge føringer for hvor virksomheten skal ligge.

Sørlandsbadet

Lenke: Sørlandsbadet manuell- og fysioterapi

Sentrum, Alleen 16

  • Stefan Imler, barnefysioterapeut
    Telefon 902 18 180
    Lenke til epost Stefan Imler
  • Mikkel Plougheld, telefon 904 11 153
    Lenke til epost Mikkel Plougheld (kommer)

Lyngdal Fysikalske institutt, Abraham Berges gate 2

Konsmo, kommunehuset

Kontaktinfo kommunale fysioterapeuter

I tillegg har Lyngdal kommune egne kommunalt ansatte fysioterapeuter. Disse er tilknyttet virksomheten Servicesenter helse og velferd, avdeling for helse og rehabilitering.

Kommunale fysioterapeuter

Lenke: Avdeling helse og rehabilitering

Sist endret: 22.11.2023