Legetjeneste

Under virksomheten Servicesenter helse og velferd ligger også legene som arbeider på basistilskudd i Lyngdal kommune. Under er lenker til hjemmesidene:

Konsmo legesenter

Lyngdal legesenter

Spørsmål knyttet til legene stiles til virksomhetsleder.

Kontaktinfo virksomhetsleder

Irlin Fløystøl Frigstad
Lyngdal rådhus, 3. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 11.06.2020