Frivilligsentral

Om tilbudet

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, for lag og foreninger og for det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen.

Frivilligsentralene finner du i rådhuskjelleren, og på Konsmo helsesenter.

Audnedal frivilligsentral

Lyngdal frivilligsentral

Vil du være med som frivillig?

På nettstedet Frivillig.no kan du blant annet søke på oppdrag i din kommune som det søkes frivillige til. Skriv inn Lyngdal i søkefeltet, og du får opp oversikten over alle oppdrag som er lagt inn. Nettstedet er gratis å bruke både for personer og organisasjoner.

Frivillig.no

Eksempler på oppgaver:

 • Telefonkontakt
 • Turvenn
 • Besøksvenn
 • Butikkvenn
 • Kinovenn
 • Leksehjelp
 • Reservebesteforeldre
 • Barnevakt
  ... og mye mye mer

Det kan også være praktiske oppgaver, eksempelvis snømåking og hagestell. Kanskje har du en hobby eller et yrke som kan være til inspirasjon og nytte for andre?

Hvem kan være frivillig?

 • Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre
 • Du som er blitt pensjonist og synes dagene blir litt lange
 • Du som er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker
 • Du som er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid
 • Du som ønsker å være medmenneske

Hverdagshjelpen

Hverdagshjelpen er en del av undervisningsopplegget i helsefag ved Eilert Sundt videregående skoles avdeling i Lyngdal. I praksis innebærer det at elevene en dag i uken bruker deler av skoletiden til å jobbe med mennesker direkte. Både på Lyngdal helsehus og hjemme hos brukere privat. Elevene står bak arrangementer og trivselstiltak, eksempelvis bingo, er samtalepartnere og bistår med praktiske gjøremål. Det kan være ting som å gå på butikken eller hente inn posten, eller bare være sosiale. Fellesskap for fellesskapets skyld.

Tilbudet er et samarbeid mellom skolen, frivilligsentralen, kommunen, Livsglede for eldre og Lyngdal Røde Kors. Prosjektledelsen ligger hos Lyngdal frivilligsentral.

Via knappelenken under kan du kan lese mer om dette helt unike tilbudet.

Bli kjent med Hverdagshjelpen

Hverdagshjelpen bingoverter DSC_1379 (2).jpg
Bingoverter: Elevene Hedda Ågedal Iversen (t.v.) og Ida Staddeland som bingoverter på Lyngdal helsehus. Også dette er en del av Hverdagshjelpen. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kontaktinfo frivilligsentralene

Audnedal

Jorunn Flottorp
Audnedal frivilligsentral, Konsmogarden 16, Konsmo
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Lyngdal

Beate Marie Johnsen
Lyngdal rådhus, kjelleren
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 06.05.2022