Frivilligsentral

Om tilbudet

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, for lag og foreninger og for det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen.

Frivilligsentralene finner du i rådhuskjelleren, og på Konsmo helsesenter.

Audnedal frivilligsentral

Lyngdal frivilligsentral

Vil du være med som frivillig?

På nettstedet Frivillig.no kan du blant annet søke på oppdrag i din kommune som det søkes frivillige til. Skriv inn Lyngdal i søkefeltet, og du får opp oversikten over alle oppdrag som er lagt inn. Nettstedet er gratis å bruke både for personer og organisasjoner.

Frivillig.no

Eksempler på oppgaver:

 • Telefonkontakt
 • Turvenn
 • Besøksvenn
 • Butikkvenn
 • Kinovenn
 • Leksehjelp
 • Reservebesteforeldre
 • Barnevakt
  ... og mye mye mer

Det kan også være praktiske oppgaver, eksempelvis snømåking og hagestell. Kanskje har du en hobby eller et yrke som kan være til inspirasjon og nytte for andre?

Hvem kan være frivillig?

 • Du som vil bruke din fritid til å hjelpe andre
 • Du som er blitt pensjonist og synes dagene blir litt lange
 • Du som er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker
 • Du som er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid
 • Du som ønsker å være medmenneske

Kontaktinfo frivilligsentralene

Audnedal

Jorunn Flottorp
Konsmo helsesenter
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Lyngdal

Beate Marie Johnsen
Lyngdal rådhus, kjelleren
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 16.12.2019