Kulturminneplan

Kulturminneplanen skal bidra til å øke kunnskapen og engasjementet rundt kulturminner og være kommunens verktøy for videre kulturminnearbeid i Lyngdal.

Både Lyngdal og Audnedal oppdaterte sine kulturminneplaner i løpet av 2019. Fram til de sys sammen til en plan for den nye kommunen kan du lese dem begge her.

KULTURMINNEPLAN AUDNEDAL

Planen er en oversikt over noe av det som skaper audnedølens identitet, og skal bidra til å vekke interessen for kulturminner og lokal historie blant kommunens innbyggere. Kulturminner og kulturmiljøer gir oss forankring i tilværelsen. De er en felles kunnskaps- og erfaringsbank, og de er møteplasser mellom fortid, nåtid og fremtid. Det er et mål at kulturarven i Audnedal tas i bruk, aktiveres og deles med egne innbyggere og andre.
Last ned planen i sin helthet under.

Kulturminneplan Audnedal kommune 2019-2024.PDF

KULTURMINNEPLAN LYNGDAL

Kulturminner og sammenhengende kulturmiljøer er en del av vår felles historie. Kulturminnene gir oss et innblikk i livet til dem som opp igjennom tiden har levd og virket i området som i 2019 var Lyngdal. Last ned planen i sin helthet under.

Kulturminneplan Lyngdal kommune 2019.pdf

Sist endret: 06.01.2020